Hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/9/2022 để được hưởng quyền lợi gia hạn thời hạn nộp thuế

Hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/9/2022 để được hưởng quyền lợi gia hạn thời hạn nộp thuế

Cục Thuế Bình Thuận khuyến nghị người nộp thuế thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của sớm hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là ngày 30/9/2022 để được hưởng quyền lợi theo chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế của Chính phủ.
07 giải pháp trọng tâm của ngành Thuế nhằm tăng thu ngân sách các tháng cuối năm

07 giải pháp trọng tâm của ngành Thuế nhằm tăng thu ngân sách các tháng cuối năm

8 tháng qua số thu do cơ quan Thuế quản lý đã vượt 18,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, dự báo các tháng còn lại của năm, áp lực lạm phát gia tăng kết hợp với việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế... sẽ ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách nhà nước (NSNN). Trong bối cảnh, ngành Thuế đã đề ra 07 giải pháp trọng tâm nhằm tăng thu ngân sách các tháng cuối năm.
 Nghiêm túc thực hiện việc gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2021

Nghiêm túc thực hiện việc gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2021

Cục Thuế TP Hà Nội vừa có Văn bản hỏa tốc số 12501/CTHN-TTHT gửi các Phòng, các Chi cục Thuế trực thuộc để triển khai kịp thời các quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP tới toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định.
Để được gia hạn thời hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021

Để được gia hạn thời hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021

Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Trong đó, quy định trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021.
Tổng cục Thuế triển khai gia hạn thời hạn nộp thuế,  tiền thuế đất năm 2021

Tổng cục Thuế triển khai gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuế đất năm 2021

Ngày 20/4/2021, Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục yêu cầu khẩn trương triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất năm 2021.
Chính phủ đồng ý ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021

Chính phủ đồng ý ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021

Tại phiên họp ngày 15/4/2021 về triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã cho ý kiến về Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021.
Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại phiên họp đầu tiên sau khi Chính phủ kiện toàn

Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại phiên họp đầu tiên sau khi Chính phủ kiện toàn

Sáng ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công tác sau khi được kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Một nội dung quan trọng được các thành viên Chính phủ bàn thảo tại Hội nghị lần này là Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19.