Nhiều nội dung quan trọng được xem xét tại Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Việt Hoàng

Theo tin từ Văn phòng Quốc hội, vào ngày 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 18 xem xét, cho ý kiến, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong ngày 28/11 vừa qua
Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong ngày 28/11 vừa qua

Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Đồng thời, xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; Xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Tại Phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân; Xem xét, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Liên quan đến các vấn đề quan trọng khác tại phiên họp, dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.

Đối với công tác nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội...

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 và công tác dân nguyện tháng 10/2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày dự phòng để xem xét một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội (dự kiến là ngày 21/12). Trong ngày làm việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV;  Cho ý kiến về giải pháp xử lý, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; Cho ý kiến quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật quy hoạch...