Nhiều tín hiệu tích cực trong thu ngân sách của Hải quan Đồng Nai

Trần Huyền

Nhờ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ thu ngân sách được giao ngay từ đầu năm, đến nay, thu ngân sách của Cục Hải quan Đồng Nai đã đạt kết quả tích cực, tăng so 10,7% với cùng kỳ năm 2023.

Hải quan Đồng Nai triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Ảnh: internet
Hải quan Đồng Nai triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Ảnh: internet

Tăng số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan

Bám sát chương trình công tác trọng tâm của Tổng cục Hải quan năm 2024, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Đồng Nai đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024. Cục cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đã có sự tăng trưởng tích cực. Chỉ tính từ đầu năm đến ngày 15/05/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 13.467,3 triệu USD, tăng 13% so với 6 tháng đầu năm 2023. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 5.471,7 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đạt 7.995,6 triệu USD, tăng 12% với cùng kỳ năm 2023.

Cục Hải quan Đồng Nai ước tính, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn đến ngày 30/6/2024 sẽ đạt 17.366,3 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó kim ngạch nhập khẩu ước đạt 7.205,7 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 10.160,6 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Số lượng doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Đồng Nai cũng tăng lên. Từ ngày 01/01 – 15/5/2024, tổng số doanh nghiệp đăng ký thủ tục hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai là 4.588 doanh nghiệp, tăng 419 doanh nghiệp tương đương tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Số lượng tờ khai hải quan theo đó cũng tăng trưởng. Từ ngày 01/01 đến 15/05/2024, tổng số tờ khai qua địa bàn quản lý của Cục là 533.329 tờ khai, tăng 17% so với cùng kì năm 2023. Trong đó, số lượng tờ khai nhập khẩu là 197.593 tờ khai, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023; tờ khai xuất khẩu là 335.736 tờ khai, tăng 17% so với cùng kì năm 2023.

Ước tính, tổng số lượng tờ khai đến ngày 30/6/2024 qua địa bàn quản lý của Cục đạt 721.446 ngàn tờ khai, tăng 14% so với cùng kì năm 2023. Trong đó, số lượng tờ khai nhập khẩu là 269.590 tờ khai, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023; tờ khai xuất khẩu là 451.856 tờ khai, tăng 15% so với cùng kì năm 2023.

Thu ngân sách tăng so với cùng kì

Với những nỗ lực tạo thuận lợi thương mại, thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước, tổng thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Đồng Nai đến ngày 15/05/2024 đã đạt 7.523 tỷ đồng, đạt 40,1% dự toán được giao năm 2024, tăng 729 tỷ đồng tương đương tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong số thu trên, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 7.001 tỷ đồng, đạt 39,3% dự toán được giao, tăng 529 tỷ đồng tương đương tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023. Thu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là 522 tỷ đồng, đạt 54,5% dự toán được giao, tăng 200 tỷ đồng tương đương tăng 62,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Ước 06 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Đồng Nai đạt 10.000 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán được giao năm 2024, tăng 756 tỷ đồng tương đương tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, địa bàn tỉnh Đồng Nai là 9.345 tỷ đồng, đạt 52,5% dự toán được giao, tăng 682 tỷ đồng tương đương tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2023; Địa bàn tỉnh Bình Thuận là 655 tỷ đồng, đạt 68,4% dự toán được giao, tăng 74 tỷ đồng tương đương tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Như vậy, tình hình thu ngân sách nhà nước tại Cục Hải quan Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều dấu hiệu tích cực, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023. Thu ngân sách của Cục khả quan nhờ tình hình kinh tế trong nước đã khởi sắc, riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu đang dần lấy lại đà tăng trưởng, có nhiều đơn hàng hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Cục Hải quan Đồng Nai, nhóm 14 mặt hàng nhập khẩu chủ yếu có kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng 448 triệu USD dẫn đến số thuế tăng tương ứng 1.249 tỷ đồng. Nổi bật trong đó là các nhóm hàng hóa: Nhóm hàng “Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác” có kim ngạch nhập khẩu tăng 64,4%, số thuế tăng tương ứng 46,7%; nhóm hàng “Kim loại thường khác” có kim ngạch nhập khẩu tăng 99,3%, số thuế tương ứng tăng 106,1%; nhóm hàng “Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện” có kim ngạch nhập khẩu tăng 66,6%, số thuế tương ứng tăng 73,3%...