Nhiều trường hợp được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng

Lê Hà

Theo thống kê, trong vài năm trở lại đây, mỗi năm, Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thực hiện chi trả với số tiền hơn 100 nghìn tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT. Việc tham gia BHYT đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho mỗi cá nhân, cộng đồng, giúp mọi người dân đều được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và có sự chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

Từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 94 người bệnh được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng.
Từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 94 người bệnh được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng.

Quyền lợi BHYT ngày càng được mở rộng ở phạm vi và mức hưởng

Quỹ BHYT là nguồn tài chính đóng góp đáng kể cho việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo thống kê, trong vài năm trở lại đây, mỗi năm, Quỹ BHYT thực hiện chi trả với số tiền hơn 100 nghìn tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT. Nhờ đó, người dân được giảm đáng kể các khoản chi phí dành cho y tế, đặc biệt với nhiều người mắc bệnh nặng, mãn tính… khi được Quỹ BHYT chi trả tiền khám chữa bệnh đã có thêm động lực, vượt qua khó khăn bệnh tật.

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, năm 2022, số lượt khám chữa bệnh là 150,6 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; 6 tháng đầu năm 2023, con số này là 83 triệu lượt, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, số tiền bảo hiểm thanh toán cũng tăng. Cụ thể, năm 2022 số tiền bảo hiểm thanh toán là 106.682,2 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước; 6 tháng đầu năm 2023 là 57.032,9 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Mặt khác, quyền lợi hưởng BHYT của người tham gia ngày càng được mở rộng ở cả phạm vi và mức hưởng BHYT. Chất lượng khám chữa bệnh BHYT cũng ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, hiệu quả cao.

Nhiều trường hợp được Quỹ BHYT chi trả cao

Bên cạnh đảm bảo quyền lợi BHYT cho người bệnh yên tâm điều trị, thời gian qua, cơ quan BHXH các cấp phối hợp với cơ sở y tế chi trả cho nhiều trường hợp người bệnh lên tới hàng tỷ đồng.

Thống kê cho thấy, từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 94 người bệnh được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trên 1 tỷ đồng.

Điển hình như: Trường hợp người bệnh được Quỹ BHYT chi trả cao nhất là 4,69 tỷ đồng (trong đó năm 2022 là 2,94 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 1,75 tỷ đồng) ở tỉnh Vĩnh Phúc. Hay như người bệnh được Quỹ BHYT chi trả cao thứ 2 là 3,88 tỷ đồng (trong đó năm 2022 trên 2,12 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 gần 1,76 tỷ đồng) ở tỉnh Bắc Giang. Người bệnh được Quỹ BHYT chi trả cao thứ 3 là 3,68 tỷ đồng (trong đó năm 2022 là 2,05 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 1,63 tỷ đồng) ở tỉnh Hải Dương...

Như vậy, BHYT là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và Nước nước ta hết sức coi trọng và quan tâm thực hiện.

Việc tham gia BHYT đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho mỗi cá nhân, cộng đồng, giúp mọi người dân đều được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và có sự chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

 

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, năm 2022, số lượt khám chữa bệnh là 150,6 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; 6 tháng đầu năm 2023, con số này là 83 triệu lượt, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, số tiền bảo hiểm thanh toán cũng tăng. Cụ thể, năm 2022 số tiền bảo hiểm thanh toán là 106.682,2 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước; 6 tháng đầu năm 2023 là 57.032,9 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2022.