Nhựa Rạng Đông sẽ chào bán hơn 4,7 triệu cổ phần

Theo thoibaonganhang.vn

Công ty CP Nhựa Rạng Đông (RDP) vừa cho biết sẽ chào bán 4.714.800 CP phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mục đích của đợt chào bán này nhằm huy động vốn tài trợ một phần đầu tư cơ bản của dự án xây dựng Nhà máy Nhựa Rạng Đông - Long An, tại khu Công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa, để mua một số trang thiết bị mới và bổ sung vốn lưu động.

Giá chào bán được tính toán dựa trên cơ sở giá giao dịch bình quân trên thị trường của 10 phiên giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền, tỷ lệ chiết khấu tối thiểu 30% nhưng giá chào bán không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Ngày đăng ký cuối cùng là 24/8. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 31/8 đến 30/9. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ 31/08 đến 11/10/2016.

Hiện trên thị trường, cổ phiếu RDP đang được giao dịch quanh mốc 28.000 đồng/CP.