Những đặc điểm chính của sản phẩm phái sinh đầu tiên - VN30

PV.

Ngày 10/8/2017 vừa qua, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động với sản phẩm đầu tiên ra mắt thị trường là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên ra mắt thị trường là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30.
Sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên ra mắt thị trường là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Hợp đồng tương lai là sản phẩm phái sinh đơn giản nhất cho nhà đầu tư làm quen trong bối cảnh thị trường chứng khoán phái sinh là một thị trường mới.

Mỗi hợp đồng tương lai chỉ số VN30 sẽ có 4 “tháng” đáo hạn bao gồm tháng hiện tại, tháng kế tiếp và 2 tháng cuối 2 quý gần nhất, tức là sản phẩm sẽ có 4 mã chứng khoán tương ứng.

Theo đó, tại thời điểm hiện nay tháng 8/2017, có 4 mã giao dịch trên 4 hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30, bao gồm: một là đáo hạn tháng 8/2017 (tháng hiện tại), hai là đáo hạn tháng 9/2017 (tháng tiếp theo), ba là đáo hạn tháng 12/2017 và bốn là đáo hạn tháng 3/2018 (hai tháng cuối 02 quý gần nhất).

Thời gian giao dịch của sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên được mở cửa từ 8h45 (sớm hơn 15 phút so với thời gian mở cửa thị trường cổ phiếu và đóng cửa cùng thị trường cổ phiếu) với kết cấu 3 phiên ATO - khớp lệnh liên tục - ATC.

Hệ số nhân đối với sản phẩm phái sinh đầu tiên là 100.000 đồng, tương ứng với quy mô một hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tại mức 700 điểm là 70.000.000 đồng (100.000 x 700).

Biên độ dao động giá theo quy định là 7%. Giá tham chiếu là giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết. Bước giá/đơn vị yết giá là 0,1 điểm chỉ số. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt. Giới hạn lệnh là 500 hợp đồng/lệnh. Phương thức giao dịch là phương thức khớp lệnh và phương thức thỏa thuận.

Ngày giao dịch cuối cùng của VN30 là ngày thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn. Trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó. Ngày thanh toán cuối cùng là ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng.

Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán. Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng là giá trị chỉ số cơ sở đóng cửa tại ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng tương lai.

Mức ký quỹ ban đầu vào khoảng 10%-15% giá trị hợp đồng, nghĩa là nếu quy mô hợp đồng là 70 triệu đồng thì mức ký quỹ ban đầu để mua 01 hợp đồng vào khoảng 7 -10,5 triệu đồng. Với mức ký quỹ này, các nhà đầu tư cá nhân hoàn toàn có thể tham gia giao dịch các hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30.