Những điều kiện cần biết khi xuất khẩu nông sản sang Indonesia

PV.

Bộ Nông nghiệp Indonesia mới cập nhật những chính sách xuất - nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp vào nước này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, đối với các sản phẩm nông sản, thực phẩm có nguồn gốc thực vật trước khi xuất khẩu vào Indonesia phải tuân theo quy định sau:

Trường hợp được xuất khẩu từ nước đã được Indonesia công nhận Hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm:

Trước khi sản phẩm được đưa lên phương tiện vận chuyển để xuất khẩu, doanh nghiệp phải thực hiện “thông báo trước” về lô hàng thông qua trang web chính thức của Cơ quan Kiểm dịch Nông nghiệp Indonesia (IAQA) http://www/karantina.deptan.go.id hoặc vào trực tiếp trang web http://notice.karantina.peitanian.go.id.

Trường hợp được xuất khẩu từ nước chưa được Indonesia công nhận hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm nhưng đã có phòng kiểm nghiệm được indonesia công nhận:

Trước khi xuất khẩu, doanh nghiệp phải thực hiện “thông báo trước” về lô hàng thông qua trang web chính thức của Cơ quan Kiểm dịch Nông nghiệp Indonesia (IAQA) http://www/karantina.deptan.go.id hoặc vào trực tiếp trang web http://notice.karantina.pertaniango.id, đồng thời phải có Giấy chứng nhận phân tích (CoA) kèm theo từng lô hàng xuất khẩu.

Trong đó, Giấy chứng nhận CoA phải được cấp bởi Phòng kiểm nghiệm đã được đăng ký với IAQA và được IAQA công nhận. Hiện nay, Cơ quan có thẩm quyền của Indonesia đã công nhận danh sách 10 phòng kiểm nghiệm của Việt Nam được thực hiện phân tích chỉ tiêu an toàn thực phẩm sản phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật xuất khẩu sang Indonesia.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp Indonesia cũng quy định, Giấy chứng nhận CoA phải có đầy đủ thông tin sản phẩm, chủ sở hữu của sản phẩm, tính chất sản phẩm, ngày kiểm nghiệm, phương pháp thử, kết quả phân tích và chứng nhận đảm bảo tuân thủ yêu cầu an toàn thực phẩm của Indonesia.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu thịt không xương vào Indonesia cần có giấy chứng nhận sức khỏe động vật, giấy chứng nhận kiểm dịch của nước sở tại và chứng chỉ Halal do cơ quan có thầm quyền của Indonesia cấp.

Các sản phẩm xuất khẩu vào nước này phải được bảo quản trong tủ đá lạnh, khi phân phối tiêu dùng cần phải ghi rõ thời gian sử dụng nhàm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Với các sản phẩm từ thịt động vật, Indonesia yêu cầu trước khi xuất khẩu cần có chứng nhận của cơ quan kiểm dịch sở tại (đối với nhập khẩu) và cơ quan kiểm dịch nước xuất khẩu sang (đối với xuất khẩu). Tiêu chuẩn Halal phải được cơ quan có thẩm quyền cấp và các điều kiện khác sẽ được áp dụng tùy theo quy định của nước nhập khâu.