Những sản phẩm công nghệ nào sẽ được chọn để đặc biệt ưu đãi đầu tư?

Theo Bảo Nhi/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn

Nhiều thiết bị phần cứng được áp dụng chính sách ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư cho hoạt động nghiên cứu - phát triển, sản xuất trong nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của người dân với dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

Theo dự thảo, hoạt động nghiên cứu - phát triển, sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin thuộc danh mục này được áp dụng chính sách ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Các ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế, ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật đầu tư công và các cơ chế, chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật cũng dành cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm thuộc danh mục này.

Dự thảo nêu các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm gồm:

1. Thiết bị, phần mềm mạng viễn thông 5G và thế hệ sau

2. Thiết bị IoT và phần mềm nền tảng IoT

3. Điện thoại di động thông minh 4G và các thế hệ mạng sau

4. Camera thông minh, Camera AI

5. Phần mềm nền tảng số

6. Sản phẩm an toàn thông tin

Theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin, sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm bảo đảm được một trong những yêu cầu gồm thị trường trong nước có nhu cầu lớn và tạo giá trị gia tăng cao, có tiềm năng xuất khẩu, có tác động tích cực về đổi mới công nghệ và hiệu quả kinh tế đối với các ngành kinh tế khác, đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm, làm sở cứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư, áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi, quản lý xuất nhập khẩu, đồng thời cũng để quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm công nghệ thông tin.

Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo và lấy ý kiến của người dân này sẽ thay thế Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/2/2017. So với danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm của Thông tư 4 năm trước, dự thảo năm nay đưa vào nhiều sản phẩm phần cứng như thiết bị 5G, thiết bị IoT, điện thoại di động thông minh, camera thông minh… Những sản phẩm này thể hiện xu hướng phát triển của công nghệ thông tin thế giới. Đây cũng là các thiết bị được nhiều doanh nghiệp trong nước đầu tư nghiên cứu phát triển và sản xuất trong những năm gần đây.

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm theo Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/2/2017:

1. Thiết bị thu/phát/chuyển đổi tín hiệu sử dụng trong truyền hình số thế hệ thứ 2 và các thế hệ sau

2. Thiết bị Ipv6 

3. Thẻ RFID, thiết bị đọc thẻ RFID

4. Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT

5. Phần mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn

6. Phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử

7. Sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin