Nợ bán cho VAMC được giảm lãi suất về mức 10,7%/năm

Theo dantri.com.vn

(Tài chính) Những khoản nợ xấu được mua bán với Công ty Quản lý và Khai thác Tài sản Việt Nam (VAMC) nhưng doanh nghiệp vẫn còn khả năng thanh toán và dần cải thiện tình hình chỉ phải trả lãi suất 10,7% từ ngày 15/4.

VAMC đã mua được khoảng 45.000 tỷ nợ xấu. Nguồn: internet
VAMC đã mua được khoảng 45.000 tỷ nợ xấu. Nguồn: internet

VAMC vừa có thông báo mức lãi suất điều chỉnh của các khoản nợ xấu đã được VAMC mua. Theo đó, mức lãi suất điều chỉnh cho các khoản nợ bằng VND là 10,7%/năm; bằng USD là 5,2%/năm và bằng EUR là 5,7%/năm.

Theo VAMC, mức lãi suất này được áp dụng đối với các khoản nợ xấu được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý II/2014 (từ ngày 15/4 đến 30/6/2014).

Được biết, mức lãi suất điều chỉnh này chỉ áp dụng với các doanh nghiệp hiện đang dần hồi phục khả năng trả nợ, phương án kinh doanh rõ ràng sau khi khoản nợ xấu của họ đã được ngân hàng thương mại chuyển sang VAMC. Còn khoản lãi thu được từ những khoản nợ trên VAMC sẽ chuyển trở lại cho các ngân hàng thương mại.

Mức lãi suất điều chỉnh này được tính toán dựa trên lãi cho vay bình quân của 5 ngân hàng thương mại quốc doanh. Ngoài các doanh nghiệp sản xuất, VAMC cho biết một số doanh nghiệp bất động sản cũng đang phục hồi dần khả năng thanh toán và có thể trả lãi vay, gốc dần cho VAMC.

Theo quy định của Thông tư 19, VAMC xem xét, điều chỉnh (giảm) lãi suất đang áp dụng đối với các khoản nợ xấu đã mua về mức lãi suất hợp lý phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng vay, lãi suất trên thị trường và thỏa thuận với khách hàng. Mức lãi suất hợp lý này sẽ được VAMC công bố công khai hàng quý.

Như vậy, mức lãi suất của các khoản nợ xấu sau khi được VAMC điều chỉnh tương đối thấp hơn so với mặt bằng lãi suất hiện nay, chỉ tương đương với mức lãi suất của các khoản cho vay kinh doanh thông thường.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước tuần từ đầu tháng 4, mức lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 8%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức khoảng 9-10,5%/năm đối với ngắn hạn; 11-12,5%/năm đối với trung và dài hạn. Một số ngân hàng thương mại tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay ở mức 6-7%/năm đối với một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Hiện nay, VAMC đã mua được khoảng 45.000 tỷ nợ xấu (tính theo giá trị sổ sách) từ các ngân hàng thương mại. Đồng thời, hơn 41.000 tỷ đồng giá trị trái phiếu đặc biệt cũng đã được phát hành cho các đơn vị tham gia bán nợ xấu. Tuy nhiên, VAMC và các ngân hàng mới thu hồi được trên 300 tỷ đồng trong tổng số nợ xấu đã mua.