Nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi khoảng 7.286 tỉ đồng

Theo Đ.Viên/nld.com.vn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết đến hết tháng 11/2019, cả nước có khoảng 15,065 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 533.000 người tham gia BHXH tự nguyện, khoảng 13,193 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 85,29 triệu người tham gia BHYT.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Số thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 322.316 tỉ đồng (đạt 89,6% kế hoạch). Tuy nhiên, tổng số nợ BHXH phải tính lãi (từ 1 tháng trở lên) khoảng 7.286 tỉ đồng.

Toàn ngành đã giải quyết 107.440 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 775.543 người hưởng trợ cấp một lần; 9.876.261 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 167,828 triệu lượt người…

Bên cạnh đó, ngành BHXH đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai giao dịch điện tử đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, duy trì nghiêm túc việc tổ chức bộ phận "Một cửa" tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện; vận hành có hiệu quả hệ thống "Một cửa điện tử" tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình thủ tục hành chính từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thụ lý giải quyết, trả kết quả.