Ống thủy tinh sản xuất đèn huỳnh quang có thuế nhập khẩu 0%

Theo baohaiquan.vn

Trả lời Cục Hải quan Lạng Sơn trong việc phân loại mặt hàng ống thủy tinh sản xuất đèn huỳnh quang compact, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng này thuộc nhóm 85.39.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 17-2-2014, Bộ Tài chính đã có công văn 1978/BTC-TCHQ hướng dẫn cụ thể việc phân loại mặt hàng ống thủy tinh dùng để sản xuất đèn huỳnh quang compact.

Theo đó, mặt hàng ống huỳnh quang compact có mô tả: Đã hút chân không, tráng lớp phát sáng, lắp cực ca- tốt nóng và nạp gas, phải trải qua 24 công đoạn gia công phức tạp để lắp ráp và gắn kết với nhau bằng phương pháp gắn keo gia nhiệt, xoắn dây kết nối ống đèn với chấn lưu điện tử, bấm chấu đèn, hàn để tạo thành điểm tiếp xúc, cấu thành đèn compact và luyện nghiệm trước khi đóng gói, dùng để sản xuất đèn huỳnh quang compact thuộc nhóm 85.39, mã số chi tiết 8539.90.90.

Theo Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 157/2011/TT-BTC, mã số này có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 0%.