Đề xuất thay đổi đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Theo chinhphu.vn

(Taichinh) - Tại dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các biện pháp phòng vệ về thuế, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung hàng trung chuyển vào đối tượng không chịu thuế, bỏ hàng mượn đường ra khỏi đối tượng không chịu thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho biết, Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành quy định đối tượng không chịu thuế chưa bao gồm hàng trung chuyển. Tuy nhiên, hiện nay hàng hóa trung chuyển qua các cảng biển Việt Nam đang được thực hiện tại các cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cát Lái, đã và đang mang lại nhiều lợi ích kinh tế và trong tương lai khả năng loại hình này sẽ phát triển ở Vân Phong - Khánh Hòa, Lạch Huyện - Hải Phòng, Vũng Áng - Hà Tĩnh. Xét về tính chất, loại hình này tương tự như hàng quá cảnh, chuyển khẩu, không phát sinh các nghĩa vụ về thuế.

Tại khoản 1, Điều 3 dự thảo Luật, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung hàng trung chuyển vào đối tượng không chịu thuế.

Bên cạnh đó, Bộ này đề xuất bỏ hàng mượn đường ra khỏi đối tượng không chịu thuế. Bộ Tài chính cho biết, qua rà soát, Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và Luật hải quan số 54/2014/QH13 không có quy định loại hình mượn đường (về bản chất đây là quá cảnh, không phải mượn đường) theo đó, dự thảo Luật đã bỏ quy định hàng hóa “mượn đường” ra khỏi đối tượng không chịu thuế.

Đối tượng nộp thuế

Về đối tượng nộp thuế, theo Bộ Tài chính, Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành quy định tên tổ chức, cá nhân nộp thuế là “đối tượng nộp thuế”. Quy định này không còn phù hợp với khái niệm người nộp thuế của Luật quản lý thuế, chưa thống nhất với quy định về người khai hải quan của Luật hải quan và chưa bao quát hết các trường hợp người nộp thuế trên thực tế.

Để thống nhất với Luật quản lý thuế, Luật hải quan, khắc phục vướng mắc hiện hành, tại Điều 4 dự thảo Luật, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi khái niệm người nộp thuế và bổ sung các trường hợp người nộp thuế trên thực tế: các trường hợp được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế, gồm: Đại lý làm thủ tục hải quan doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh nộp thay cho người nộp thuế; tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thay thuế cho người nộp thuế; Người xử lý tài sản đảm bảo trong trường hợp tài sản đảm bảo chưa nộp thuế; Người kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng hàng hóa nhập khẩu chưa nộp thuế nhập khẩu.