OTA sẽ tiếp tục hỗ trợ Kho bạc Nhà nước trong nhiều lĩnh vực hoạt động

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

Văn phòng hỗ trợ kỹ thuật Bộ Ngân khố Hoa Kỳ (OTA) sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với Kho bạc Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực hoạt động kho bạc.

OTA tiếp tục tư vấn chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực Kế toán Nhà nước cho Kho bạc Nhà nước. Ảnh: Thùy Linh.
OTA tiếp tục tư vấn chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực Kế toán Nhà nước cho Kho bạc Nhà nước. Ảnh: Thùy Linh.

Kho bạc Nhà nước cho biết, chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật giữa OTA và Kho bạc Nhà nước Việt Nam được ký kết tháng 5/2019, theo đó, nội dung hợp tác tập trung vào lĩnh vực cải cách, nâng cao chất lượng quản lý tài chính công.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực về quy trình và thủ tục cải thiện quản lý thanh khoản; các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiếu hụt ngân quỹ thông qua phát hành nợ và đầu tư ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi trong khuôn khổ của quy trình quản lý cân bằng ngân quỹ mục tiêu, trong đó bao gồm các nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp; hỗ trợ xây dựng chính sách đầu tư, quản lý ngân quỹ cũng như các công cụ điện tử hỗ trợ việc thực thi... và cải cách nâng cao hiệu quả của mục lục ngân sách; báo cáo quyết toán; báo cáo tài chính hợp nhất; quy trình và thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước...

Trong 10 tháng đầu năm 2021, hai bên đã tổ chức các buổi làm việc trực tuyến. Phía OTA đã tư vấn, chia sẻ với Kho bạc Nhà nước Việt Nam về lĩnh vực quản lý ngân quỹ, về nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật và đấu thầu đa giá Trái phiếu Chính phủ, quản lý các danh mục nợ.

Từ đó, Kho bạc Nhà nước Việt Nam có thêm những kinh nghiệm trong việc phát triển thẻ tín dụng trong chi ngân sách nhà nước của các đơn vị sử dụng ngân sách; phát triển định danh điện tử. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước cũng đề nghị OTA chia sẻ thêm một số lĩnh vực, công nghệ về: thẻ ghi nợ Chính phủ; định danh điện tử cho các cơ quan khu vực công và công nghệ Blockchain.

Mới đây, Kho bạc Nhà nước và OTA đã thống nhất cùng thông qua kế hoạch hoạt động 2 tháng cuối năm 2021 và tập trung đi vào các lĩnh vực trọng tâm mà Kho bạc Nhà nước mong muốn được OTA tiếp tục tư vấn chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực kế toán nhà nước gồm: báo cáo tài chính nhà nước; kết quả triển khai lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 và tiến độ lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2020; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ Việt Nam trong việc phản ánh giá trị tài sản công trong báo cáo tài chính nhà nước.

Ngoài ra là những nội dung về kế toán đồ (COA). Theo đó, chuyên gia OTA trao đổi những nghiên cứu, tìm hiều thêm về COA hiện tại dựa trên đặc thù của hệ thống ngân sách Việt Nam; chỉnh sửa COA trong tổng thể dự kiến xây dựng hệ thống ngân sách kế toán số (VDBAS)...

Kho bạc Nhà nước và OTA đã thống nhất kế hoạch hợp tác năm 2022 tập trung tư vấn, chia sẻ về các lĩnh vực: về lĩnh vực huy động vốn (công tác tổ chức phát hành và theo dõi quản lý trái phiếu xanh tại Mỹ hoặc các nước có triển khai trái phiếu xanh); về lĩnh vực kế toán nhà nước (gồm: Báo cáo tài chính nhà nước, hỗ trợ phân tích, thuyết minh số liệu báo cáo tài chính nhà nước và giải pháp nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian tổng hợp lập báo cáo tài chính nhà nước với mục tiêu trở thành nguồn thông tin để phản ánh các thông tin tài chính nhà nước một cách trung thực, hợp lý, đáng tin cậy); cải cách cấu trúc bộ mã tài khoản kế toán COA (hỗ trợ xây dựng bộ mã COA hướng tới xây dựng hệ thống thông tin tập trung trong lĩnh vực kế toán nhà nước)... và về lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước và kiểm toán nội bộ trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đánh giá, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động hợp tác hỗ trợ kỹ thuật của OTA dành cho Kho bạc Nhà nước vẫn diễn ra chất lượng, hiệu quả. Các chuyên gia tư vấn của OTA có bề dày kinh nghiệm trong quản lý tài chính công, kế toán Nhà nước,... và hiểu biết về các thông lệ, xu hướng cải cách trên thế giới đã chia sẻ cũng như đề xuất nhiều khuyến nghị hữu ích trong các buổi làm việc giữa hai bên.

Đây sẽ là những kinh nghiệm thiết thực giúp Kho bạc Nhà nước Việt Nam có được những công cụ hỗ trợ nghiệp vụ hiệu quả nhất để lựa chọn vận dụng triển khai phù hợp theo hướng an toàn, hiệu lực, hiệu quả... đáp ứng được yêu cầu, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.