PC Điện Biên đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng

PV.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) đã, đang tích cực chuyển đổi số với phương châm hướng tới khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm phục vụ.

Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) đã, đang tích cực chuyển đổi số với phương châm hướng tới khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm phục vụ.
Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) đã, đang tích cực chuyển đổi số với phương châm hướng tới khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm phục vụ.

Trong những năm qua, PC Điện Biên đã đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo bước chuyển mạnh mẽ từ kinh doanh cung cấp điện thuần túy sang cung cấp các dịch vụ điện, hướng tới phục vụ khách hàng thuận tiện nhất. Qua đó, từng bước hiện đại hóa lĩnh vực này, tạo sự công khai, minh bạch và giúp cho khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ điện trên môi trường mạng. Công ty đã ứng dụng ký số điện tử, hóa đơn điện tử, số hóa hợp đồng mua bán điện, thanh toán điện tử…

Đến nay, Công ty đã cung cấp 100% dịch vụ điện cấp độ 4; cung cấp dịch vụ điện trực tuyến qua Cổng thông tin Dịch vụ công tại tỉnh Điên Biên, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, qua các App chăm sóc khách hàng, tổng đài chăm sóc khách hàng, website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Với các nền tảng này, khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi chỉ cần vài lần click chuột hoặc thao tác trên điện thoại di động.

Kết quả thực hiện 4 tháng đầu năm 2022, Công ty tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho cho 2.688 khách hàng, thời gian cấp điện trung bình 2,4/5 ngày giảm 2,6 ngày; Thực hiện các dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt tỷ lệ 100%; số khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt là 59.203/134.263 khách hàng phải thu đạt 44,09%.

Bên cạnh đó là phần mềm thu thập dữ liệu công tơ điện tử đã được áp dụng khai thác hiệu quả tại Công ty để thu thập dữ liệu công tơ điện tử từ xa, kết nối với hệ thống CMIS, kho dữ liệu đo đếm, để hỗ trợ công tác ghi chỉ số, tính toán hoá đơn cho khách hàng, tính toán hoá đơn cho khách hàng và giao nhận điện năng nội bộ. Kết quả đến nay, Công ty đã triển khai lắp đặt 117.842 công tơ điện tử các loại (chiếm 86,18%). Không chỉ vậy, hiện nay, Công ty đã chuẩn hóa dữ liệu trên các phần mềm lĩnh vực kinh doanh như chuẩn hóa thông tin khách hàng đạt 100%, số hóa hợp đồng mua bán điện…; Các hệ thống phần mềm đã triển khai áp dụng ký số để lưu trữ thay cho việc lưu trữ báo cáo giấy.

Công ty cũng đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cũng được chú trọng tăng cường khi mọi hoạt động được đưa lên không gian số để phục vụ công tác chăm sóc khách hàng, đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện. Từ đầu năm đến nay Công ty đã gửi 22 chiến dịch khảo sát đánh giá mức độ hài lòng khách hàng cho 4.237 khách hàng qua môi trường mạng như: Zalo, email, SMS.

Việc gửi chiến dịch khảo sát đánh giá mức độ khách hàng qua môi trường mạng mang lại nhiều lợi ích khách hàng có thể chủ động đánh giá các dịch vụ điện và Điện lực không phải đến trực tiếp khách hàng để gửi phiếu khảo sát tiết kiệm được chi phí như nhân công, vật tư…

Chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng không chỉ nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà còn tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, vì lợi ích khách hàng.