Đảm bảo kịp thời, đầy đủ quyền lợi an sinh cho người tham gia BHXH, BHYT

Thu An

Thời gian qua, ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã triển khai hiệu quả các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Qua đó, tiếp tục đảm bảo kịp thời, đầy đủ các quyền lợi an sinh cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN và hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

9 tháng năm 2022, toàn ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho trên 7,4 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau.
9 tháng năm 2022, toàn ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho trên 7,4 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau.

Sáng 26/10, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT, BHTN quý III/2022. Tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết, 9 tháng năm 2022, các chỉ tiêu về thu BHXH, BHYT, BHTN, độ bao phủ người tham gia cơ bản tăng so với cùng kỳ và thời điểm tháng 12/2021; nợ BHXH, BHYT có xu hướng giảm.

Cụ thể, đến hết tháng 9/2022 đã có trên 17,08 triệu người tham gia BHXH, đạt 37,01% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng khoảng 537 nghìn người so với cuối năm 2021; gần 87,4 triệu người tham gia BHYT đạt 88,4% dân số; trên 14 triệu người tham gia BHTN đạt 28,3% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 627 nghìn người với cuối năm 2021.

Với mục tiêu luôn đặt quyền và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên hàng đầu, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người dân; tiếp tục đảm bảo kịp thời, đầy đủ các quyền lợi an sinh cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN và hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo các Nghị quyết số: 03/2021/UBTVQH15; 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 42/NQ-CP; 154/NQ-CP, 68/NQ-CP, 16/NQ-CP của Chính phủ.

Theo thống kê, 9 tháng năm 2022, toàn ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho trên 7,4 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau; gần 895 nghìn lượt người hưởng chế độ thai sản; trên 683 nghìn lượt người hưởng mới các chế độ BHTN; gần 106,5 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT…

Cùng với đó, ngành BHXH Việt Nam đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các gói hỗ trợ từ Quỹ BHXH, Quỹ BHTN cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng chi phí trên 47,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 54,3% trên tổng các gói hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục đề xuất các giải pháp chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng BHXH, BHYT như: Bám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của địa phương, đề xuất, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH, BHYT từ nguồn ngân sách địa phương;

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Bộ Y tế, các cơ sở y tế trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh, thuốc, vật tư y tế và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT...