Phân tích từng nhóm đối tượng để có “kịch bản” phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Lê Hà

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) các địa phương khu vực phía Bắc, để phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ổn định, bền vững, bên cạnh tích cực rà soát, xác minh tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, cơ quan BHXH cần phân tích, phân loại từng nhóm đối tượng theo từng địa bàn để xây dựng kịch bản thực hiện phù hợp với từng nhóm đối tượng tiềm năng.

Tiếp nối Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 được tổ chức tại khu vực miền Trung và miền Nam, BHXH Việt Nam vừa tổ chức hội nghị cụm các tỉnh phía Bắc tại Thái Nguyên.

Xây dựng “kịch bản” phát triển đối tượng phù hợp với đặc thù mỗi địa phương

Đánh giá về kết quả đạt được trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian qua, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, số người tham gia vào hệ thống BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục được duy trì và tăng trưởng, góp phần ngày càng quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững đất nước.

BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng “kịch bản” chi tiết, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng “kịch bản” chi tiết, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia.

Trong đó, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng “kịch bản” chi tiết, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN toàn diện, linh hoạt, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù mỗi địa phương.

Cơ quan BHXH chủ động xây dựng nội dung, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu được giao về độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN trong 6 tháng cuối năm 2023.

Phân tích thêm về kết quả phát triển các loại hình bảo hiểm thời gian qua, ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Thu - Sổ, Thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, tập trung vào 4 nhóm giải pháp chiến lược, bao gồm: Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; hỗ trợ thêm mức đóng; rà soát để xác định đối tượng tiềm năng; tổ chức khai thác phát triển người tham gia.

Bên cạnh giải pháp triển khai của cơ quan BHXH, ông Dương Văn Hào lưu ý, BHXH các địa phương cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, kết nối, chia sẻ dữ liệu tiềm năng, thanh tra, kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu vi phạm về đóng BHXH, BHYT đảm bảo rõ nội dung, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và có kết quả thực hiện đầy đủ.

Hằng tháng, BHXH huyện, thị xã kiểm tra, đánh giá khối lượng nhiệm vụ của từng xã, phường, thị trấn, các tổ chức dịch vụ thu, định kỳ trước ngày cuối tháng, đánh giá kết quả thực hiện đề  xuất, biểu dương khen thưởng các điển hình, mô hình tiên tiến.

Phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền trong phát triển đối tượng

Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang cho biết, để phát triển số người tham gia, cơ quan BHXH đã thường xuyên làm việc với UBND các xã, phường để rà soát số người chưa tham gia; tổ chức hội nghị khách hàng, phát triển người tham gia.

Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cần có phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành địa phương. 
Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cần có phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành địa phương. 

Cùng với đó, cơ quan BHXH tích cực rà soát, xác minh tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH; phối hợp với tổ chức dịch vụ thu tổ chức hội nghị khách hàng để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

“BHXH tỉnh Bắc Giang cũng chú trọng khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu về doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế cung cấp để phát triển người tham gia BHXH bắt buộc; phối hợp với các đơn vị có liên quan khai thác, sử dụng có hiệu quả dữ liệu người chưa tham gia trên địa bàn phục vụ cho công tác khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT”, Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết.

Đại diện BHXH các địa phương đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay về phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đồng thời, thảo luận và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, BHXH các địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng chính sách BHXH, BHYT; phân tích, phân loại từng nhóm đối tượng theo từng địa bàn tại các xã, phường, thị trấn và xây dựng kịch bản, triển khai các giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng tiềm năng.

Đưa ra các giải pháp mang tình toàn diện, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho rằng, bên cạnh các giải pháp, sáng kiến hay được các cơ quan BHXH địa phương vận dụng triển khai trên thực tế, thời gian tới, BHXH các tỉnh, thành phố sẽ tìm ra cách áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ BHXH, BHYT.

“BHXH các địa phương thường xuyên trao đổi, học hỏi các mô hình, cách làm hay để áp dụng vào địa phương mình. Bên cạnh đó, các vụ, ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam cũng thường xuyên trao đổi, theo dõi, đôn đốc, kịp thời đề xuất, tháo gỡ vướng mắc để BHXH các tỉnh, thành phố triển khai, thực hiện hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT”, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh.