Phát hiện, xử lý dứt điểm các vi phạm quản lý, sử dụng đất đai

PV.

Đây là một trong những mục tiêu được đề ra tại “Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Năm 2016, sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND các cấp huyện, xã trên phạm vi cả nước. Nguồn: internet
Năm 2016, sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND các cấp huyện, xã trên phạm vi cả nước. Nguồn: internet

Hoạt động thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai sẽ được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2020.

Theo đó, năm 2016, Đề án tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND các cấp huyện, xã trên phạm vi cả nước.

Năm 2017, tập trung thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp.

Năm 2018, tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế.

Năm 2019, tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp.

Năm 2020, tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Đề án đặt ra mục tiêu tổng quát là nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế hiện nay nhằm tăng cường phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên phạm vi cả nước...