Phát triển kinh tế tuần hoàn, Đà Nẵng ưu tiên 7 lĩnh vực

Theo Thùy Trang/laodong.vn

Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội thành phố cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa công bố, chia sẻ lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại TP.Đà Nẵng. Trong đó, Đà Nẵng xác định 7 lĩnh vực ưu tiên phát triển là quản lý chất thải rắn, khu công nghiệp sinh thái…

Đà Nẵng sẽ chọn lĩnh vực quản lý chất thải để phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Ảnh: Thùy Trang
Đà Nẵng sẽ chọn lĩnh vực quản lý chất thải để phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Ảnh: Thùy Trang

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh cho biết, ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, hoạt động kinh tế từ trước đến nay vẫn chủ yếu dựa trên cách tiếp cận truyền thống, đó là kinh tế tuyến tính.

Hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu thô, bán, sử dụng (tiêu dùng) và sau đó hầu hết được thải bỏ như phế thải. Trong đó, nhiều sản phẩm tiêu dùng không được sử dụng hết vòng đời của chúng và một số được mua chỉ để sử dụng một lần.

Trong bối cảnh đó, khái niệm kinh tế tuần hoàn xuất hiện và khuyến khích chuyển dần từ mô hình tuyến tính này sang mô hình sử dụng tốt hơn các nguồn lực, không chỉ bền vững hơn, mà còn tạo ra một loạt cơ hội mới cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng toàn diện.

Riêng với TP. Đà Nẵng, chia sẻ về lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn của thành phố giai đoạn 2022-2030, ông Huỳnh Huy Hòa - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố cho biết, Đà Nẵng sẽ ưu tiên phát triển 7 lĩnh vực gồm: Quản lý chất thải rắn; nguyên liệu; năng lượng; khu công nghiệp sinh thái; tuần hoàn lương thực; tuần hoàn nước và công dân tiêu dùng xanh.

Trong đó, TP. Đà Nẵng cũng đặt ra 5 mục tiêu tổng quát cần đạt được là giảm khai thác tài nguyên không tái tạo; tăng cường năng lực, kiến thức, kỹ năng kinh tế tuần hoàn trong quản lý nhà nước; cải thiện năng suất, lợi nhuận của doanh nghiệp và nền kinh tế; phát triển kinh tế tuần hoàn trên nền tảng chuyển đổi số; tạo thêm việc làm xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

TP. Đà Nẵng đề ra lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn thành 3 giai đoạn. Trong đó, từ 2022 đến 2025 là giai đoạn khởi động; từ 2025 đến 2030 là giai đoạn phát triển và từ 2030 đến 2045 sẽ tăng tốc, hành động ở quy mô thành phố và dự kiến đến cuối năm 2045 Đà Nẵng sẽ cơ bản đạt được các tiêu chí của một thành phố tuần hoàn.