Đà Nẵng: Đặt mục tiêu có trên 150 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vào năm 2025

Theo Nguyễn Minh/daibieunhandan.vn

UBND Thành phố Đà Nẵng vừa có Quyết định số 1927, phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn giai đoạn 2022 – 2025 và giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu nội địa hóa của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Đà Nẵng: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Đà Nẵng: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Chương trình đã đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng như đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu nội địa hóa ở các lĩnh vực khác nhau của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, trong đó tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp ưu tiên, gồm: công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử - công nghệ thông tin, viễn thông, cơ khí chế tạo máy móc thiết bị, công nghiệp ô tô...; thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phát triển công nghiệp hỗ trợ với các địa phương trong vùng và các địa phương có lợi thế phát triển công nghiệp trong cả nước…

Đặc biệt, đưa tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ trong cơ cấu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đến năm 2025 chiếm khoảng 30% (năm 2020 là 23,5%); đồng thời hình thành và đưa vào hoạt động Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công ngệ cao Đà Nẵng; hình thành các phân khu dành cho phát triển công nghệ hỗ trợ trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Chương trình hướng đến việc thực hiện nhóm nội dung như kết nối hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ…; đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn cho đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển…

Theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về phát triển công nghiệp hỗ trợ đặt ra mục tiêu đến năm 2025 Thành phố có trên 150 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; trong đó, có ít nhất 10% doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cung ứng sản phẩm trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; giá trị công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 30% giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; thu hút ít nhất 1 công ty, tập đoàn đa quốc gia đầu tư sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030, Thành phố có trên 300 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó có ít nhất 15% doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; giá trị công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 40% giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; trên mỗi lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thu hút ít nhất 1 công ty, tập đoàn đa quốc gia đầu tư sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.