Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 666.000 USD do WB viện trợ

Theo thoibaonganhang.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án "Cơ chế phát triển hạ tầng địa phương (Dự án CIFF) do Ngân hàng thế giới (WB) viện trợ không hoàn lại.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nhằm hỗ trợ giúp Bộ Tài chính thiết lập khung khổ pháp lý và quy trình hoạt động, thiết kế một cơ chế CIFF định hướng, chuẩn bị cho Dự án CIFF được triển khai và vận hành tốt; đồng thời hỗ trợ hoàn thiện Văn kiện Dự án CIFF.

Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản Dự án. Dự án Hỗ trợ kỹ thuật có tổng kinh phí là 666.000 USD, trong đó vốn ODA do WB viện trợ không hoàn lại 630.000 USD, vốn đối ứng là 36.000 USD.

Kết quả của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật là xây dựng được Văn kiện Dự án CIFF; xây dựng được quy trình thủ tục thực hiện Dự án CIFF, bao gồm cơ chế quản trị, cơ chế tài chính, bộ máy hoạt động, giám sát và hoạt động tổng thể của Dự án CIFF; hoàn thiện các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý hướng dẫn về cho vay chính quyền địa phương thông qua các ngân hàng thương mại.

Dự án cũng nhằm xây dựng sổ tay Dự án CIFF, bao gồm quy trình hướng dẫn huy động vốn của chính quyền địa phương từ nguồn vốn của Dự án CIFF; bộ tiêu chí xác định chính quyền địa phương, các ngân hàng thương mại và danh mục dự án vay vốn dự án; hoàn thiện việc lập kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho các cán bộ Bộ Tài chính, chính quyền địa phương và các ngân hàng thương mại.

CIFF là sáng kiến của WB trong nỗ lực cải thiện tài chính cho chính quyền địa phương trong phát triển cơ sở hạ tầng Việt Nam. Theo đó, CIFF sẽ đóng vai trò là bên cho vay cấp 2 thông qua các ngân hàng thương mại, cấp vốn cho địa phương theo mô hình doanh nghiệp.

Các thành phố, địa phương có nhu cầu vay vốn phải có ngân sách rõ ràng để vay và phải nộp hồ sơ vay cho ngân hàng thương mại để đề nghị vay.

Ngân hàng thương mại phải tiến hành thẩm định dựa trên hướng dẫn của CIFF và chịu trách nhiệm hoàn trả khoản vay từ CIFF, đồng thời, chịu mọi rủi ro tín dụng của khoản vay cấp cho chính quyền địa phương.