Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng 

PV. (t/h)

Chính phủ yêu cầu việc thực hiện Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư đã được phê duyệt không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản và ngân sách nhà nước.

Chính phủ phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định.
Chính phủ phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Công văn 217/TTg-CN ngày 5/4/2023 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng.

Tại Công văn này, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung Khung chính sách Dự án nêu trên; cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản và ngân sách nhà nước.