Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc ngày 15/2

Việt Hoàng

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, Chương trình Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc ngày mai 15/2 và diễn ra trong 2,5 ngày.

Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV.
Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV.

Theo chương trình dự kiến, trong ngày làm việc đầu tiên ngay sau khi khai mạc phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát cơ động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; xem xét đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận và dự kiến thông qua nghị quyết về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1 của Quốc hội.

Trong ngày làm việc thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 2 bản dự thảo nghị quyết: Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH12 quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu, Dự thảo nghị quyết sửa đổi quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Vào sáng ngày 17/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả bước đầu của 4 đoàn giám sát chuyên đề và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để giám sát thực tế 4 chuyên đề. 

Cụ thể là các chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021; Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.