Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghệ An cần tích cực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Theo VPCP

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu “Huyện nông thôn mới” tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu “Huyện nông thôn mới” tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Năm 2015, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) Nghệ An tăng 7,43%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của 3 năm gần đây; bình quân giai đoạn 2011 - 2015 tăng 7,89%; GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 29 triệu đồng/người/năm, tăng gần 2 lần so với năm 2010. Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP quý I năm 2016 tăng 6,46%, cao hơn so với tốc độ tăng của 4 năm gần đây. Cơ cấu kinh tế nội ngành và cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn có bước chuyển dịch theo hướng tích cực. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, đã có 114 xã (đạt 27%) chỉ tiêu nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đã được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,1% (tính theo tiêu chí mới). Tạo việc làm mới cho 38.000 lao động trong năm 2015 và 3 tháng đầu năm 2016 tạo việc làm mới cho 11.000 lao động (trong đó có 2.500 người xuất khẩu lao động).

Môi trường đầu tư và kinh doanh tiếp tục được cải thiện theo hướng thông thoáng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu của Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Năm 2015 và 4 tháng đầu năm 2016, đã cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 190 dự án, với tổng vốn đăng ký 103.708,42 tỷ đồng.

Tuy vậy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An phát triển còn ở mức thấp so với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015 thấp hơn so với năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng còn ở mức cao so với cả nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Nợ thuế tuy có giảm nhưng vẫn cao hơn tỷ lệ quy định, nợ bảo hiểm xã hội còn nhiều.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Nghệ An rà soát lại các dự án trọng điểm theo thứ tự ưu tiên. Thẩm định lại các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư lớn để cắt giảm, tiết kiệm các chi phí bất hợp lý. Tích cực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Tỉnh Nghệ An cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050; chú trọng xây dựng, lập Đề án phát triển đại lộ Vinh - Cửa Lò như một trục tăng trưởng quan trọng của thành phố Vinh.

Đồng thời tập trung thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 25/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận đô thị du lịch biển Cửa Lò. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tại phía Đông thị xã Cửa Lò; huy động vốn tư nhân tham gia nâng cấp các tuyến đường ven biển.

Bên cạnh đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Có các giải pháp tích cực để mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới khi các doanh nghiệp lớn vào đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Nghệ An tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới tại các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; kết hợp nông thôn mới với phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.