Phối hợp kiểm tra thông tin hàng xuất khẩu

Theo chinhphu.vn

Để đảm bảo việc xử lý, quản lý trong công tác miễn, giảm, hoàn thuế, Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc phối hợp kiểm tra thông tin hàng xuất khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu chi cục hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu xác minh tình trạng hàng hóa theo tờ khai xuất khẩu đã hay chưa qua khu vực giám sát.

Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu có văn bản xác nhận các thông tin về tình trạng hàng hóa xuất khẩu. Trên cơ sở thông tin đã được cung cấp, chi cục Hải quan làm thủ tục hoàn thuế thực hiện xử lý hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trong trường hợp cần thiết, Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan để được cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa đã qua khu vực giám sát tại các Chi cục Hải quan phục vụ cho công tác miễn, giảm, hoàn thuế.

Tổng cục Hải quan cho biết đang xây dựng một phân hệ riêng quản lý “Dự án hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế”. Tuy nhiên, trong khi chờ xây dựng phần mềm trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện phối hợp kiểm tra thông tin hàng xuất khẩu.