Rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hồng Trường - Thanh Tùng

Ngày 14/01/2016 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoạt động trên các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, thú y, văn hoá, thông tin truyền thông...

Đại diện các cơ quan và doanh nghiệp bắt tay giao ước. Ảnh Financeplus.vn
Đại diện các cơ quan và doanh nghiệp bắt tay giao ước. Ảnh Financeplus.vn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Kế hoạch Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, chiều ngày 14/01/2016 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tổ chức Lễ khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại đơn vị với sự tham gia của Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, các cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

Theo đó, các cơ quan kiểm tra chuyên ngành sẽ bố trí cán bộ nhân viên trực tiếp làm việc, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra ngay tại cửa khẩu. Quy trình tiếp nhận hồ sơ, thông báo kết quả kiểm tra được kết nối với hệ thống một cửa quốc gia hoặc phần mềm kết nối giữa cơ quan Hải quan và cơ quan kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

Theo số liệu thống kê năm 2014 và 2015, thời gian từ khi đăng ký tờ khai cho đến khi thông quan, giải phóng hàng trung bình đối với hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành là 14 ngày, trong đó thời gian thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan chỉ chiếm 28%. Kết quả này cho thấy, thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa phụ thuộc rất nhiều vào việc kiểm tra của các cơ quan chuyên ngành. Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành chiếm tỷ lệ 34.12% số lượng tờ khai nhập khẩu.

Do đó, việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành ngay tại cửa khẩu sẽ giúp thay đổi đáng kể về thời gian và chi phí cho doanh nghiệp so với thời gian trung bình trước đây, cụ thể: giảm thời gian thông quan 2 ngày nếu lô hàng thuộc diện kiểm tra cảm quan, giảm thời gian 2 ngày cho việc nhận kết quả kiểm tra vì kết quả được chuyển ngay đến cơ quan hải quan thông qua hệ thống công nghệ thông tin, giảm thời gian 2 ngày cho việc lấy mẫu ngay tại cửa khẩu so với việc lấy mẫu tại kho doanh nghiệp như trước đây từ đó kéo giảm chi phí thông quan cho doanh nghiệp do giảm chi phí lưu kho, lưu bãi, lấy mẫu thuận lợi. Bên cạnh đó, hàng hoá được thông quan và đưa vào sản xuất, kinh doanh nhanh hơn cũng nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Điều này thể hiện sự phối hợp cao giữa ngành Hải quan với các cơ quan kiểm tra chuyên ngành tại địa bàn; đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn kinh tế, bảo vệ môi trường, phù hợp với thông lệ quốc tế; Tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu được thông thoáng và tập trung theo cơ chế một cửa, giảm thời gian và chi phí, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đây cũng là một bước tiến mới của ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nói riêng trong tiến trình cải cách hiện đại hoá thủ tục hải quan, tiến đến việc giảm thời gian thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ngang bằng với các nước ASEAN-6.

Triển khai Kế hoạch trên của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, cùng ngày Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cũng đã tổ chức Lễ khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực cảng Cát Lái.