Hải quan Quản Ninh:

 Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo

Xuân Hương

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo.

Đội Kiểm soát Hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh bắt giữ vụ vận chuyển pháo trái phép
Đội Kiểm soát Hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh bắt giữ vụ vận chuyển pháo trái phép

Theo đó, Cục Hải quan Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý, tiếp tục chỉ đạo các Tổ/Đội công tác tập trung lực lượng, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đẩy mạnh công tác thu thập thông tin. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tuàn tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trên bộ, trên biển, cử khẩu, cảng biển, đường mòn, lối mở, các tuyến giao thông kết nối giữa các địa phương giáp ranh, các bến bãi, địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu... nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, mua ban, kinh doanh, tàng trữ, sử dụng và vận chuyển trái phép pháo.

Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, không để các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục hải quan điện tử để buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo trong địa bàn hoạt động của hải quan.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo; nhất là phân biệt giữa "pháo nổ, pháo hoa nổ, pháo hoa" cũng như quy định về các trường hợp được sử dụng pháo hợp pháp. Vận động người dân ký cam kết, đồng thời tích cực tham gia tố giác, cung cấp thông tin về hành vi vi phạm liên quan đến pháo. 

Trước đó, ngày 17/01/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công điện số 01/CĐK-UBND chỉ đạo các sỏ, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động vi phạm pháp luật về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Quý  Mão 2023.

Trong đó, UBND tỉnh giao lực lượng Hải quan phối hợp với các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Quân sự, Bộ đội Biên phòng xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trên bộ, trên biển, cửa khẩu, cảng biển, đường mòn, lối mở, tuyến giao thông kết nối các địa phương giáp ranh, các bến bãi, điểm tập kết hàng hóa.... để kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép pháo vào địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, lợi dụng được cấp phép kinh doanh pháo hoa để  buôn bán các loại pháo nổ khác và mua bán pháo hoa trái phép.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao lực lượng Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 137/020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;

Tập trung tuyên truyền quy định của pháp luật về cấm chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo tría phép cũng như quy cơ về tai nạn pháo cho học sinh, sinh viên.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ phương thức, thủ đoạn, xác định cụ thể tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm có dấu hiệu hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép đặc biệt là địa bàn, khu vực có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự, địa bàn biên giới, địa bàn giáp ranh với tỉnh ngoài và tuyến biển.

Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh trực diện với băng, ổ nhóm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đặc biệt là các ngành chức năng, các địa phương biên giới tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đấu tranh với mặt hàng pháo tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/9/2021, Công văn số 5200/UBND-PC ngày 30/9/2022 và Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 14/11/2022.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đô thị lớn, tập trung đông người và trong các khu dân cư.

Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không vi phạm pháp luật về pháo; kịp thời tố giác, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm về pháo; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm.