Quản lý chặt chẽ nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế

BD

Sáng 18/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với Lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại 63 điểm cầu truyền hình nhằm đánh giá công tác quản lý thu NSNN năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, gồm: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ cùng đại diện Lãnh đạo: Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả công tác thu NSNN 9 tháng năm 2018 và đưa ra các giải pháp chống thất thu NSNN, xử lý nợ đọng thuế với mục tiêu hoàn thành vượt mức tối thiểu 3% dự toán Quốc hội giao năm 2018.

Theo đó, nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 Quốc hội, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính là 1.319.200 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu NSNN ước đạt 962.500 tỷ đồng, bằng 73% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu do cơ quan Thuế quản lý đạt 785.051 tỷ đồng, bằng 73,4% so với dự toán, bằng 113,6% so với cùng kỳ. Thu cân đối từ hoạt động XNK đạt 146.850 tỷ đồng, bằng 82% so với dự toán, bằng 103,2% so với cùng kỳ.

Nhiệm vụ thu NSNN quý IV còn rất nặng nề, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, Bộ Tài chính đã trình báo cáo Chính phủ quyết tâm triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp công tác quản lý thu, chống thất thu, mở rộng cơ sở thuế, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý thu nhất là khu vực kinh tế dân doanh, kiểm soát chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, triển khai quyết liệt các giải pháp thu nợ và cưỡng chế nợ  thuế, khai thác tăng thêm nguồn thu cho NSNN, phấn đấu vượt tối thiểu 3% so với dự toán thu đã được Quốc hội giao.