Quản lý chặt kê khai và hoàn thuế giá trị gia tăng để chống thất thu

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Để đảm bảo nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN), trong năm 2017, Tổng cục Thuế đã tăng cường công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), không để việc hoàn thuế sai đối tượng, làm thất thu NSNN.

Bán hóa đơn lẻ cho người nộp thuế tại Chi cục Thuế TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh: NM.
Bán hóa đơn lẻ cho người nộp thuế tại Chi cục Thuế TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh: NM.

Tổng cục Thuế cho biết, để quản lý tốt đối tượng nộp thuế, quản lý tốt nguồn thu phát sinh, cơ quan thuế đã thường xuyên rà soát, nắm bắt kịp thời và sát đối tượng quản lý thông qua việc đẩy mạnh việc kiểm kê, rà soát mã số thuế, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế, để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu kê khai không đủ thuế.

Kịp thời rà soát tình hình tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và lợi nhuận hàng quý, để đôn đốc các doanh nghiệp nộp sát số thuế TNDN theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý. Thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, góp phần tăng thu cho NSNN.

Ngoài ra, cơ quan thuế các cấp cũng tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế GTGT, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật của nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoàn thuế. Thực hiện phân tích thông tin về hoàn thuế, khai thuế để lựa chọn những đối tượng có dấu hiệu rủi ro trong hoàn thuế để bổ sung vào kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT, kiên quyết xử lý, thu hồi đầy đủ số tiền hoàn thuế bị gian lận vào NSNN.

Về tình hình phát triển DN, theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2017 toàn quốc có 126.739 DN thành lập mới (tăng hơn 19.000 DN so với năm 2016); có 67.626 DN chấm dứt kinh doanh; có 21.978 DN tạm ngừng kinh doanh; 16.412 DN khôi phục kinh doanh. Lũy kế đến 20/12/2017, toàn quốc có 639.104 DN đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 71.338 DN so với thời điểm 31/12/2016.