Quản lý thu hiệu quả, ngành Thuế đã đạt 88,3% dự toán thu ngân sách


Nhờ triển khai toàn diện các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN), trong 10 tháng năm 2019, ngành Thuế thu NSNN đã đạt 88,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng thu NSNN lũy kế 10 tháng năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.031.723 tỷ đồng, bằng 88,3% so với dự toán. Nguồn: internet
Tổng thu NSNN lũy kế 10 tháng năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.031.723 tỷ đồng, bằng 88,3% so với dự toán. Nguồn: internet

Triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý thuế

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu NSNN lũy kế 10 tháng năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.031.723 tỷ đồng, bằng 88,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nội địa ước đạt 87,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018; 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 83%); Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 12%.

10 tháng năm 2019, ngành Thuế đã thanh tra 417 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra gần 10.300 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, toàn ngành Thuế đã triển khai toàn diện các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế nhằm triển khai thực hiện tốt dự toán thu NSNN Quốc hội giao.

Theo đó, cơ quan thuế đã thường xuyên rà soát, theo dõi và cập nhật tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đưa vào diện quản lý thuế, tránh bỏ sót nguồn thu. Tính đến cuối tháng 10/2019, hệ thống quản lý thuế ghi nhận số doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh là 751.917 doanh nghiệp, tăng 54.322 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2018.

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, trong 10 tháng, cơ quan thuế đã thực hiện 71.323 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 394.523 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 43.700 tỷ đồng gồm: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.800 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng; giảm lỗ gần 30.000 tỷ đồng. Đặc biệt, ngành Thuế đã thanh tra 417 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra gần 10.300 tỷ đồng.

Thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế, hệ thống thuế đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018. Nhờ đó, tổng số tiền thuế nợ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,2% tổng số tiền thuế nợ, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2018; Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi chiếm tỷ trọng 47,8% tổng tiền thuế nợ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Cơ quan thuế cũng thường xuyên thực hiện công tác cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Trong đó, ngành Thuế đã cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế như: khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử... Đồng thời, toàn Ngành đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với người nộp thuế; đặc biệt, trong tháng 11 Bộ Tài chính sẽ tổ chức 02 Hội nghị toàn quốc đối thoại với các doanh nghiệp về thuế và hải quan.

Những nỗ lực cải cách của ngành Thuế đã được ghi nhận trong báo cáo Môi trường kinh doanh do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 24/10/2019. Theo đó, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc, vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019.

Quyết tâm hoàn hành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách

Dự toán thu ngân sách năm 2019 của ngành Thuế được Quốc hội, Chính phủ giao là 1.168.100 tỷ đồng, để hoàn thành mục tiêu vượt mức 5% số thu này, trong những tháng còn lại của năm 2019, ngành Thuế tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách.

Trong đó, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.

Đồng thời, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trên phạm vi cả nước ở tất cả các khâu quản lý thuế. Triển khai hiện đại hóa công tác quản lý thu nộp phù hợp với tình hình thực tế và đồng bộ với việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

Thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế, hệ thống thuế đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2018. Nhờ đó, tổng số tiền thuế nợ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018

Toàn hệ thống thuế chủ động theo dõi sát sao tiến độ thu ngân sách hàng tháng, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế, dự báo thu sát đúng với thực tế phát sinh để có phương án chỉ đạo, đôn đốc thu kịp thời.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ khâu cấp phép đăng ký, cấp mã số thuế, đến kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế; tập trung kiểm tra các tờ khai có dấu hiệu rủi ro, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế; Rà soát tình hình sản xuất kinh doanh để chủ động đôn đốc DN thực hiện nộp đúng, đủ, kịp thời vào NSNN các khoản phải nộp NS của DN, kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng qui định của Luật Quản lý thuế.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra theo nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã đề ra. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các chuyên sâu, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các doanh nghiệp hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu, các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế; doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, có rủi ro cao về giá chuyển nhượng để ngăn chặn các hành vi chuyển giá, chuyển lợi nhuận, tránh thuế; lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, các hoạt động chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án...

Cùng với đó, triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; đánh giá, phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ theo quy định để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế. Thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành...