Quảng Bình xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024

Lê Anh

Công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định được vai trò, tầm quan trọng trong khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. 

Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên nén gỗ tại Công ty Cổ phần Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình.
Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên nén gỗ tại Công ty Cổ phần Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình.

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình, năm 2023, Tỉnh đã triển khai 3 đề án thuộc kế hoạch khuyến công quốc gia với tổng kinh phí 2,42 tỷ đồng.

Các đề án này được thực hiện bảo đảm nguồn kinh phí khuyến công được hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao nhất. Từ đó đã thu hút nguồn vốn đầu tư của các cơ sở công nghiệp nông thôn được trên 148 tỷ đồng, mang lại doanh thu trên 200 tỷ đồng.

Các đề án gồm: tổ chức hội chợ hàng công nghiệp nông thôn khu vực Bắc Trung bộ - Quảng Bình; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên nén gỗ tại Công ty Cổ phần Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình; hỗ trợ ứng dụng dây chuyền công nghệ trong sản xuất dăm gỗ tại công ty TNHH Hoàng Lâm. Các đề án bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao; đồng thời thu hút 148 tỷ đồng vốn đối ứng và mang lại doanh thu trên 200 tỷ đồng cho các đơn vị.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tỉnh đã hướng dẫn cho 19 cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký nguồn vốn khuyến công địa phương hỗ trợ 2,875 tỷ đồng; tư vấn các đơn vị về chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp.

Với những phần việc đã làm được, các cơ sở công nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Bình đánh giá, chương trình khuyến công đã giúp họ nâng cao nhận thức về công nghiệp hóa, ứng dụng công nghệ mới, từ đó mạnh dạn mở rộng đầu tư phát triển sản xuất một cách hiệu quả.

Đồng thời, công tác khuyến công đã khẳng định được vai trò, tầm quan trọng trong khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới...

Phát huy vai trò của công tác khuyến công,  ông Dương Văn Minh – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Quảng Bình cho biết, năm 2024, Trung tâm đã đăng ký và xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024 với 1 đề án với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ 1 tỷ đồng. Đó là Đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên gỗ nén năng lượng cho Công ty cổ phần năng lượng xanh VINAFO.

Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ các chương trình, đề án khuyến công địa phương năm 2024. 

Đại diện Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác khuyến công và xúc tiến thương mại; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, xúc tiến thương mại.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng đào tạo nghề, ưu tiên cho các ngành, nghề truyền thống; ưu tiên hỗ trợ những đề án ứng dụng máy móc thiết bị, lồng ghép với hỗ trợ phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm. Đồng thời, tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy cơ hội trao đổi, kết nối tiêu thụ các sản phẩm.

Để hoạt động khuyến công đạt được hiệu quả tốt nhất, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình cũng kiến nghị Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương, Cục Xúc tiến thương mại tiếp tục ưu tiên hỗ trợ nguồn kinh phí; tạo điều kiện, giới thiệu quảng bá các sản phẩm của Quảng Bình được xuất khẩu ra khu vực và thế giới.