Quảng Nam tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Ngày 26/6, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên dương 309 tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước năm 2013.

Sản xuất, kinh doanh tăng trưởng sẽ có thêm nhiều nguồn lực đóng góp vào ngân sách nhà nước. Ảnh: T.D
Sản xuất, kinh doanh tăng trưởng sẽ có thêm nhiều nguồn lực đóng góp vào ngân sách nhà nước. Ảnh: T.D

Năm 2013 tổng thu ngân sách tỉnh Quảng Nam đạt hơn 4.810 tỷ đồng, vượt hơn 11%  dự toán Bộ Tài chính giao và vượt 7,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngành thuế tỉnh Quảng Nam nằm trong số 47 tỉnh, thành trong cả nước hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách Trung ương giao trong năm 2013.

Để có được kết quả trên, năm 2013 Cục Thuế Quảng Nam chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp. Cục đã nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh để chuyển tải thông tin về thuế tới doanh nghiệp. Cục Thuế Quảng Nam cập nhật gần 500 địa chỉ email của doanh nghiệp nhằm thông tin kịp thời văn bản thuế mới. Đồng thời, đơn vị này cung cấp miễn phí phần mềm ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khai thuế, tính thuế và quyết toán thuế.

Toàn Tỉnh hiện có hơn 320 doanh nghiệp thực hiện đăng ký khai thuế điện tử, qua đó giúp cho số doanh nghiệp khai thuế đúng hạn đạt hơn 97%. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, năm 2013 ngành thuế tỉnh đã gia hạn nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp cho hàng nghìn doanh nghiệp.

Năm 2014, Cục Thuế Quảng Nam được Hội đồng nhân dân Tỉnh giao nhiệm vụ thu ngân sách 5.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2013. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Cục Thuế Tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của độ ngũ cán bộ công chức, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn Tỉnh nhiều ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt tăng trưởng khá như sản xuất ô tô, thủy điện.

Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước thực hiện đạt 2.750 tỷ đồng, đạt hơn 55% dự toán Tỉnh giao, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam có hơn 4.800 doanh nghiệp và gần 12.000 hộ sản xuất, kinh doanh.