Quảng Ngãi thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

PV.

Để thực hiện việc chấp hành quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Tỉnh đúng quy định pháp luật, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, Cục Thuế Quảng Ngãi đã đề xuất, tham mưu UBND Tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Cơ quan Thuế, Sở Công thương, Sở Khoa học Công nghệ và Cục Quản lý thị trường.

Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.
Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh phải thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ, quy định lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán lẻ xăng, dầu cho khách hàng.

Theo Cục Thuế Quảng Ngãi, việc phát hành hóa đơn điện tử phải đảm bảo về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; nội dung, phương thức, thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo quy định; thực hiện nghiêm quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng, dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán, người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Đoàn liên ngành sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu để nắm bắt thực tế việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, thực tế hạ tầng kỹ thuật, mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của tất cả các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; làm việc với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp.

Từ đó, tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh các giải pháp, biện pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện được việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 và Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023; phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Đồng thời, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; kiểm tra dữ liệu tra cứu hóa đơn điện tử đã lập khi bán lẻ xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ không đúng quy định; hành vi không lập hóa đơn, lập không đúng quy định về hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán lẻ xăng dầu.

Được biết, Đoàn kiểm tra liên ngành bắt đầu kiểm tra từ ngày 08/5 đến ngày 17/5/2024, tại 18 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Trong số 18 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu được kiểm tra lần này có doanh nghiệp mở nhiều cửa hàng phủ sóng khắp địa bàn tỉnh, như Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Quảng Ngãi có đến 34 cửa hàng bán lẻ, với 186 trụ bơm đã thực hiện giải pháp gắn thiết bị và cài đặt app vào cột bơm, tự động truyền dữ liệu từ cột bơm đến máy tính. Hay như DNTN Thương mại Vận tải Đại Thành có đến 16 cửa hàng, với 84 cột bơm hoạt động; chủ yếu là các tuyến tỉnh lộ...