Quảng Ninh kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

PV.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, hiện nay, Quảng Ninh có 18 vùng nông nghiệp tập trung và 12 dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp. Quảng Ninh cam kết tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển .

Quảng Ninh có 18 vùng nông nghiệp tập trung
Quảng Ninh có 18 vùng nông nghiệp tập trung

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh, ngày 7/5/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tăng cường đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2016.

Hội nghị nhằm giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, quy hoạch, định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh nhà, các cơ chế ưu đãi của tỉnh. Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư đối với các dự án, công trình phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ông Hà Công Tuấn,Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên tổ chức hội nghị này ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết 19 ngày 28/4 về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh là tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển ngành nông nghiệp xanh với diện tích đất nông nghiệp chiếm tới 75,6% đất tự nhiên, dân số sống tại khu vực nông thôn chiếm khoảng 50%. Kinh tế nông nghiệp liên tục phát triển ở mức cao và tương đối ổn định. Tốc độ tăng trưởng sản xuất giai đoạn 2011 – 2015 bình quân đạt 3,8%/năm; tỷ trọng của nông nghiệp và thủy sản chiếm tỷ lệ lớn qua các năm. Hiện nay, Quảng Ninh có 18 vùng nông nghiệp tập trung và 12 dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp.

Trong lĩnh vực đầu tư, Quảng Ninh xác định tạo cơ chế thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Trong thời gian qua đã có nhiều nhà đầu tư tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh. HĐND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư vào nông nghiệp theo hướng phát triển công nghệ cao, hợp tác công tư, có cơ chế đặc biệt khi doanh nghiệp đầu tư vào các vùng khó khăn.

Quảng Ninh đang dần hình thành các chuỗi sản phẩm trong nông nghiệp, trong đó thị trường đánh giá rất cao các sản phẩm OCOP của tỉnh, khẳng định thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Quảng Ninh. Tuy nhiên hiện nay, có đến 60% sản phẩm nông nghiệp trong tỉnh phải nhập từ tỉnh ngoài trong khi nhu cầu của tỉnh rất lớn. Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh cam kết tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển.

Đồng thời, Quảng Ninh cũng kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào các dự án ở nhiều lĩnh vực cơ bản, quan trọng. Trước mắt sẽ tập trung vào 4 dự án liên quan đến trồng trọt, cây công nghiệp; 4 dự án vào chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm hiện đại; 3 dự án liên quan đến nuôi trồng, khai thác chế biến thủy sản, với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng và 1 dự án thu hút các nhà đầu tư vào các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.