Quốc gia Đông Nam Á nào tiêu thụ nhiều ôtô nhất nửa đầu năm 2020?

Theo Linh Lam/ndh.vn

Lượng tiêu thụ ôtô của 6/8 quốc gia giảm so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của Covid-19.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội ôtô ASEAN (AAF), trong 6 tháng đầu năm 2020, 8 thành viên thuộc hiệp hội tiêu thụ được 993.643 ôtô các loại, giảm 41,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Các thành viên thuộc AAF gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar, Indonesia, Malaysia và Brunei. Ba nước Timor Leste, Lào và Campuchia không có số liệu.

Doanh số của Việt Nam được tính dựa trên báo cáo của các hãng xe thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA).

Quốc gia Đông Nam Á nào tiêu thụ nhiều ôtô nhất nửa đầu năm 2020? - Ảnh 1

1. Thái Lan

Doanh số: 328.640 xe

Tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2019: -37,3% (Ảnh: Reuters)

 
Quốc gia Đông Nam Á nào tiêu thụ nhiều ôtô nhất nửa đầu năm 2020? - Ảnh 2

2. Indonesia

Doanh số: 260.933 xe 

Tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2019: -45,9% (Ảnh: Nikkei)

 
Quốc gia Đông Nam Á nào tiêu thụ nhiều ôtô nhất nửa đầu năm 2020? - Ảnh 3

3. Malaysia

Doanh số: 174.675 xe

Tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2019: -41,1% (Ảnh: Reuters)

 
Quốc gia Đông Nam Á nào tiêu thụ nhiều ôtô nhất nửa đầu năm 2020? - Ảnh 4

4. Việt Nam

Doanh số: 107.183 xe

Tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2019: -30,6% (Ảnh: Hữu Khoa/VnExpress)

 
Quốc gia Đông Nam Á nào tiêu thụ nhiều ôtô nhất nửa đầu năm 2020? - Ảnh 5

5. Philippines

Doanh số: 85.041 xe

Tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2019: -51,2% (Ảnh: Carmudi Philippines)

 
Quốc gia Đông Nam Á nào tiêu thụ nhiều ôtô nhất nửa đầu năm 2020? - Ảnh 6

6. Singapore

Doanh số: 21.052

Tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2019: -57,1% (Ảnh: Lexus Singapore)

 
Quốc gia Đông Nam Á nào tiêu thụ nhiều ôtô nhất nửa đầu năm 2020? - Ảnh 7

7. Myanmar

Doanh số: 9.537 xe 

Tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2019: 7,2% (Ảnh: Nikkei)

 
Quốc gia Đông Nam Á nào tiêu thụ nhiều ôtô nhất nửa đầu năm 2020? - Ảnh 8

8. Brunei

Doanh số: 6.582 xe 

Tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2019: 13,2% (Ảnh: Proton)