Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

PV.

Chiều ngày 7/11, tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Nguồn: internet
Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Nguồn: internet

Trước đó, ngày 04/11/2016, Tổng thư ký Quốc hội đã gửi dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 xin ý kiến các đại biểu Quốc hội.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết trên, đã có 420/428 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết, bằng 85,02% tổng số đại biểu Quốc hội.

Mục tiêu chủ yếu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã được Quốc hội thông qua là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ trong thực hiện ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.

Đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, giáo dục, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tập trung tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2017 được nêu trong Nghị quyết như sau:

1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%.

2. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6 - 7%.

3. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%.

4. Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%.

5. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP.

6. Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5%.

7. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

8. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

9. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55 - 57%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ đạt 22,5%.

10. Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 25,5 giường (không tính giường trạm y tế xã).

11. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%.

12. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 87%.

13. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%.