Quốc hội thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề

Việt Hoàng

Ngày 10/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành ngày làm việc đầu tiên dành cho công tác chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề: y tế; lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; kinh tế vĩ mô, đầu tư công, phục hồi và phát triển kinh tế trong và hậu đại dịch; giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 10/11/2021.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 10/11/2021.

Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hoạt động chất vấn trong suốt các nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua đã liên tục được đổi mới để nâng cao hiệu quả, đáp ứng đòi hỏi chung của việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hoạt động chất vấn không chỉ đơn thuần là một hình thức giám sát, tăng cường trách nhiệm giải trình nhất là của người đứng đầu, mà còn là dịp để tương tác, bổ trợ cho các hoạt động giám sát khác cũng như thực hiện chức năng lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dành 2,5 ngày làm việc để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Kết quả của phiên chất vấn đầu nhiệm kỳ sẽ là tiền đề để rút kinh nghiệm cho các phiên chất vấn của các kỳ họp sau.

Toàn cảnh Phiên họp tại Hội trường sáng ngày 10/11.
Toàn cảnh Phiên họp tại Hội trường sáng ngày 10/11.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên cơ sở đề nghị của 63 đoàn đại biểu Quốc hội, ý kiến của các đại biểu Quốc hội, phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội, ý kiến cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và vấn đề nổi lên qua các phiên thảo luận tại các tổ liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, Tổng Thư ký Quốc hội đã lựa chọn 12 lĩnh vực và mỗi lĩnh vực gồm một số vấn đề quan trọng nhất để thảo luận kỹ lưỡng với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội để chọn ra 6/12 vấn đề.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với 6 nhóm vấn đề này và chọn ra 5 nhóm vấn đề trình Quốc hội xem xét quyết định. Từ đó, Quốc hội đã biểu quyết và lựa chọn ra 4 nhóm vấn đề để chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Cụ thể là lĩnh vực y tế; lĩnh vực lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; kinh tế vĩ mô, đầu tư công, phục hồi và phát triển kinh tế trong và hậu đại dịch; và nhóm vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo. Cuối phiên chất vấn, Quốc hội sẽ dành thời gian để Thủ tướng Chính phủ báo cáo thêm một số vấn đề thuộc lĩnh vực trên và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội  lưu ý, phiên chất vấn lần này có phạm vi rộng liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua, chiến lược trong thời gian tới, tác động đến kinh tế - xã hội, kế sách, chiến lược, chương trình tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhấn mạnh đây là những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công thêm những thành viên khác của Chính phủ tham dự đầy đủ phiên chất vấn để nắm thêm vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm qua phán ánh của đại biểu Quốc hội.

Trong ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là Trưởng ngành đầu tiên thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội đối với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực y tế. Cụ thể gồm: Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua và chiến lược phòng, chống dịch, chiến lược vắc xin trong thời gian tới; việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm COVID-19, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm; giải pháp giảm thiểu sự chênh lệch chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các tuyến, các vùng, miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là ở các vùng khó khăn; định hướng đào tạo, sử dụng và chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế...

Cùng với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.