Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại

Phùng Tuấn

TCTC Online - Ngày 10/01/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg về quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại.

Theo Quyết định này, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) có thể bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ khoản vay của doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại, mức bảo lãnh tối đa bằng 85% tổng mức vốn đầu tư dự án trên cơ sở kết quả thẩm định dự án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng tài chính của các bên.

Tuy nhiên, để được VDB bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng thương mại, doanh nghiệp phải đảm bảo thuộc đối tượng theo quy định của Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 và thực hiện dự án trong các ngành nông lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến chế tạo; sản xuất khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hòa không khí; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải; xây dựng; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; vận tải, kho bãi.

Đồng thời, doanh nghiệp phải có dự án đầu tư hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay; có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư và tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, khi được VDB bảo lãnh vay vốn, doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán cho VDB phí bảo lãnh vay vốn 0,5%/năm tính trên số tiền được bảo lãnh; phí thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn là 500.000 đồng cho một hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2011 và thay thế các Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009, số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.