Quy định chế độ thu, nộp phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Đó là nội dung được đề cập tại Thông tư 32/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Đối tượng áp dụng của Thông tư là cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ trong ngành Công an khi đề nghị sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại các đơn vị thuộc Công an nhân dân và được đơn vị này sát hạch, cấp giấy phép lái xe thì phải nộp phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe theo quy định tại Thông tư này; trừ trường hợp học viên chuyên ngành Cảnh sát giao thông, học viên chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy của các Trường công an nhân dân được học lái xe theo chương trình đào tạo của Bộ Công an.

Thông tư quy định cụ thể về mức thu phí sát hạch lái xe: Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4): sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần; sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần.

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần; sát hạch thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần; sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần.

Cũng theo Thông tư, người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch nâng hạng, sát hạch lại).

Mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe là 30.000 đồng/lần cấp (cấp mới, gia hạn, cấp đổi, cấp lại).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  05/5/2013.