Quy định mới về lệ phí đăng ký, cấp biển giao thông cơ giới đường bộ

PV.

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2017 lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông sẽ được chia thành các mức khác nhau cho 3 khu vực: Khu vực I gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; khu vực II gồm các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.

Theo Thông tư 229/2016/TT-BTC, mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được Thông tư quy định như sau:

Trường hợp cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số với ô tô trừ ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách áp dụng theo điểm 2 mục này thu theo khu vực I là 150.000 - 500.000 đồng, khu vực II và III là 150.000 đồng; Với ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách khu vực I là 2.000.000 - 20.000.000 đồng, khu vực II là 1.000.000 và III là 200.000...

Với trường hợp cấp đổi giấy đăng ký thì thu như sau: Cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số với ô tô (trừ ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao áp dụng theo điểm 4.2 khoản 4 Điều này) khu vực I, II và III là 150.000 đồng; Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc cả 3 khu vực là 100.000 đồng...

Các tổ chức, cá nhân hiện ở khu vực nào thì nộp lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông theo mức thu quy định tương ứng với khu vực đó, nếu là tổ chức thì nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đóng trụ sở ghi trong đăng ký kinh doanh, nếu là cá nhân thì nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Thông tư cũng nêu rõ các trường hợp sau đây được miễn lệ phí theo nguyên tắc "có đi, có lại":

Một là, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hợp quốc.

Hai là, viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao uỷ quyền cấp chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự.

Trường hợp này khi đăng ký phương tiện giao thông, người đăng ký phải xuất trình với cơ quan đăng ký chứng minh thư ngoại giao (màu đỏ) hoặc chứng minh thư công vụ (màu vàng) theo quy định của Bộ Ngoại giao.

Ba là, tổ chức, cá nhân nước ngoài khác (cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống liên hợp quốc, cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và tổ chức khác) không thuộc hai đối tượng nêu trên, nhưng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận của Chính phủ Việt Nam với phí nước ngoài. Trường hợp này tổ chức, cá nhân phải cung cấp cho cơ quan đăng ký:

Theo Thông tư 229/2016/TT-BTC, hồ sơ xin miễn nộp lệ phí bao gồm: Đơn đề nghị miễn nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức); Bản sao hiệp định hoặc thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài bằng tiếng Việt Nam (có xác nhận của Công chứng nhà nước hoặc ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu xác nhận của chủ chương trình, dự án).

Hiện nay, nhằm tạo điều kiện cho  các tổ chức và người dân có thể làm giấy khai đăng ký tại bất cứ địa điểm nào có nối Internet, từ ngày 16/11, Cục Cảnh sát giao thông đã chính thức triển khai thí điểm Hệ thống Cổng thông tin điện tử đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua mạng Internet tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 53/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC.