Thông tư 135/2016/TT-BTC:

Quy định mới về phí sử dụng đường bộ


Ngày 08/9/2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 135/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015, Thông tư số 93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 và Thông tư số 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ.

Thông tư số 135/2016/TT-BTC sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí tại Km604+700 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình; trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình; trạm thu phí tại Km763+800 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị; trạm thu phí tại Km943+975 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam và trạm thu phí tại Km1212+550 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2016. Mức thu vé lượt áp dụng kể từ ngày 15/9/2016. Mức thu vé tháng, vé quý áp dụng kể từ ngày 01/10/2016.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 135/2016/TT-BTC.