Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Để có thêm thông tin chi tiết, xin mời download nội dung Thông tư: Thong tu 14-2013.doc