Thông tư số 43/2024/TT-BTC:

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 43/2024/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mời đọc giả xem Thông tư số 43/2024/TT-BTC.