Thông tư số 44/2020/TT-BTC :

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh


Thông tư số 44/2020/TT-BTC ngày 26/05/2020 do Bộ Tài chính ban hành quy định về mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 44/2020/TT-BTC :