Thông tư số 22/2021/TT-BTC:

Quy định thành lập Hội đồng giám sát xổ số


Ngày 29/03/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BTC quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 22/2021/TT-BTC.