Quy định về huy động lực lượng, phương tiện chống khủng bố


Hiện nay, việc huy động lực lượng, phương tiện; trưng mua, trưng dụng tài sản chống khủng bố đã được quy định cụ thể tại Luật Phòng, chống khủng bố 2013.

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet.
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet.

Cụ thể, Điều 18 Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12/6/2013, Quốc hội quy định về việc huy động lực lượng, phương tiện; trưng mua, trưng dụng tài sản chống khủng bố.

Theo đó, khi xảy ra khủng bố, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được huy động lực lượng, phương tiện để chống khủng bố. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi được huy động để chống khủng bố có trách nhiệm chấp hành.

Khi xảy ra khủng bố, việc trưng mua, trưng dụng tài sản chống khủng bố thực hiện theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản.

Được biết, Luật phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/10/2013. Luật này quy định về nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng phòng, chống khủng bố; hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống khủng bố.

Luật này áp dụng đối với công dân, cơ quan, tổ chức Việt Nam; tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.