Quy hoạch 2 bờ sông Hồng: 3 nhà đầu tư xin tự góp kinh phí

Theo enternews.vn

Ba nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời, Tập đoàn Vingroup-CTCP, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội đề xuất Thành phố chấp thuận tự nguyện đóng góp tài chính cho việc nghiên cứu trị thủy, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội Phạm Quí Tiên cho biết: “TP. Hà Nội đã có chủ trương tiếp nhận tài trợ của 3 đơn vị trên, giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp với 3 nhà đầu tư lựa chọn các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm để nghiên cứu, đưa ra ý tưởng, phương án thực hiện đồ án đồng thời giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp ba nhà đầu tư lựa chọn các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm để nghiên cứu, đưa ra ý tưởng, phương án thực hiện đồ án.”

Chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội cũng thông tin, Hà Nội mới giao cho Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội chủ trì tập hợp các tài liệu phục vụ quy hoạch hai bên sông Hồng, các tài liệu này đều là thông tin công khai, không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng và đặc biệt Hà Nội chưa hề giao cho đơn vị nước ngoài nào làm quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.

Theo ông Tiên, thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, UBND TP đã giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai lập quy hoạch phân khu, trong đó có quy hoạch dọc hai bên bờ sông Hồng.

Hệ thống tài liệu, thông tin này sẽ được sử dụng để phục vụ cho các nhà tư vấn nghiên cứu, đưa ra ý tưởng thực hiện đồ án quy hoạch” – ông Tiên nói.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đã đưa ra những tiêu chí, yêu cầu chặt chẽ đảm bảo việc đưa ý tưởng vào thực tiễn. Cụ thể, việc nghiên cứu quy hoạch dọc hai bên sông Hồng phải theo hướng: Đảm bảo phòng chống lũ; tạo lập đô thị hiện đại; khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo quỹ đất cho Thành phố để tạo nguồn lực thực hiện quy hoạch; ưu tiên tái định cư tại chỗ; phát triển giao thông vận tải, du lịch đường sông; nghiên cứu phương án quy hoạch tuyến đường dọc hai bên sông Hồng làm đê ngăn lũ.

“Sau khi các nhà đầu tư, tư vấn trình bày ý tưởng thực hiện đồ án quy hoạch, thành phố sẽ xem xét, lựa chọn những ý tưởng đảm bảo tính khả thi, đảm bảo các tiêu chí, yêu cầu đặt ra, báo cáo cơ quan có thẩm quyền thì mới cho phép triển khai nghiên cứu thực hiện đồ án: “Đến thời điểm hiện tại, thành phố chưa quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài nào tham gia thực hiện lập đồ án quy hoạch dọc hai bên bờ sông Hồng”, ông Tiên cũng khẳng định.