Quý I/2014: Những số liệu tài chính đáng mừng

PV.

(Tài chính) Năm 2014 có phải là năm bắt đầu một sự khởi xướng mới với những số liệu đáng mừng ngay từ Quý I ?

Cả nước chung tay, góp sức vực dậy nền kinh kế. Nguồn: internet
Cả nước chung tay, góp sức vực dậy nền kinh kế. Nguồn: internet

Một số chỉ tiêu chung

Tốc độ tăng trưởng GDP Quý I năm 2014 ước đạt 4,96%  so với cùng kỳ năm 2013 (cao hơn mức tăng 4,76%  Quý I năm 2013); trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,69%; dịch vụ tăng 5,95%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân Quý I năm 2014 tăng 4,83% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu Quý I năm 2014 ước đạt 33,35 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013; Kim ngạch nhập khẩu Quý I năm 2014 ước đạt 32,34 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn giữ vai trò quan trọng, góp phần vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chung. Khu vực FDI tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng xuất khẩu.

Quý I năm 2014, cả nước xuất siêu khoảng 1 tỷ USD, bằng 3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tình hình thực hiện dự toán NSNN

- Về thu NSNN: luỹ kế thu Quý I đạt 195.070 tỷ đồng, bằng 24,9% dự toán, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó:

Thu nội địa: thực hiện lũy kế thu Quý I đạt 133.680 tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2013 (không kể thu tiền sử dụng đất tăng 16,3%); đánh giá chung tình hình thu nội địa Quý I năm 2014 đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2012 (đạt 22,7% dự toán), năm 2013 (đạt 20,9% dự toán).

Thu về dầu thô: luỹ kế thu Quý I ước đạt 26.090 tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán, bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2013. Giá dầu thanh toán bình quân Quý I đạt khoảng 112,8 USD/thùng, tăng 14,8 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 3,7 triệu tấn, bằng 25,8% kế hoạch cả năm.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: luỹ kế thu Quý I đạt 52.550  tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2013 (chủ yếu do kim ngạch một số mặt hàng chịu thuế suất cao, trị giá lớn tăng mạnh so với cùng kỳ); sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (18.000 tỷ đồng), thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu Quý I ước đạt 34.550 tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2013.

Về chi NSNN: Quý I, các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo theo đúng dự toán, đáp ứng đủ theo tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội, kinh phí phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng chi NSNN: luỹ kế chi Quý I ước đạt 232.160 tỷ đồng, bằng 23,1% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: (i) Chi đầu tư phát triển: luỹ kế chi Quý I đạt 33.315 tỷ đồng, bằng 20,4% dự toán, bằng 95,1% cùng kỳ năm 2013; (ii) Chi trả nợ và viện trợ: luỹ kế chi Quý I đạt 29.155 tỷ đồng, bằng 24,3% dự toán, bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2013, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn theo cam kết; (iii) Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính: luỹ kế Quý I đạt 169.690 tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán, bằng 106,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Về cân đối NSNN:  bội chi NSNN luỹ kế Quý I ước 37.090 tỷ đồng, bằng 16,5% dự toán năm.

Tình hình huy động vốn cho NSNN: Đến hết Quý I/2014, đã huy động được 83.014 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, bằng 35,8% kế hoạch cả năm; riêng trong tháng 3 đã huy động được 31.125 tỷ đồng, đạt 13,4% kế hoạch cả năm.

Như vậy, qua tình hình thực hiện Quý I như trên cho thấy khả năng thực hiện dự toán thu, chi NSNN, huy động nguồn vốn qua trái phiếu chính phủ... đạt tương đối khá, tiếp tục góp phần khẳng định xu hướng phục hồi của nền kinh tế ngày càng trở lên rõ nét và ổn định hơn bắt đầu từ cuối năm 2013. Trong thời gian tới cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát triển sản xuất - kinh doanh, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu và xử lý nợ đọng; đồng thời chủ động điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, phù hợp với nguồn thu.