Quy mô doanh nghiệp đang ngày càng nhỏ đi

Lê Thúy - thoibaokinhdoanh.vn

(Tài chính) Các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục dịch chuyển theo hướng quy mô ngày càng nhỏ đi, khiến Việt Nam đang thiếu hụt một lực lượng các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn đủ dẫn đắt nền kinh tế hội nhập với quốc tế.

Quy mô doanh nghiệp càng nhỏ thì năng lực tài chính càng kém và tỷ lệ thua lỗ càng cao. Nguồn: internet
Quy mô doanh nghiệp càng nhỏ thì năng lực tài chính càng kém và tỷ lệ thua lỗ càng cao. Nguồn: internet

Đây là thông tin được đưa ra tại Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2014 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố sáng nay (ngày 15/4).

Theo đó, sự thiếu hụt lực lượng các doanh nghiệp có quy mô vừa thể hiện từ việc lao động bình quân trong doanh nghiệp đã giảm từ 49 lao động năm 2007 xuống chỉ còn 29 lao động trong năm 2014. Doanh nghiệp ngoài nhà nước, giảm từ 27 lao động năm 2007 xuống còn 18 lao động trong năm 2014. Trong khi có đến 99% doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Chính vì quy mô của doanh nghiệp càng nhỏ đã dẫn đến năng lực tài chính càng kém và tỷ lệ thua lỗ cao và đặc biệt là khó tham gia được vào chuỗi cung ứng.

Đồng thời, tính đến thời điểm 31/12/2014, Việt Nam ước có khoảng hơn 401.000 doanh nghiệp đang hoạt động, gấp 2,7 lần so với năm 2007, tuy nhiên chưa bằng một nữa so với tổng số doanh nghiệp đã đăng ký thành lập cho đến nay, khoảng 838.000 doanh nghiệp.

Nếu giai đoạn 2007-2011 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về tốc độ doanh nghiệp hoạt động, với tốc độ bình quân trên 20%, thì trong giai đoạn 2012-2014, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp giảm mạnh, chỉ còn khoảng 7,3%/năm.

Năm 2014 cũng là năm thứ 9, Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam được Viện Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) thực hiện, ngoài việc đánh giá môi trường kinh doanh của Việt Nam, đánh giá của doanh nghiệp, báo cáo còn đi sâu vào phân tích thực trạng hoạt động của doanh nghiệp theo chủ đề lựa chọn mỗi năm. Năm nay, báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2014 đã lựa chọn chủ đề là “Phát triển doanh nghiệp trong kinh doanh nông nghiệp”.