Sẵn sàng xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia ngay cả tình huống đột xuất, cấp bách


Chiều ngày 3/7/2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ nhân dân

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Lê Văn Thời cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt đầu năm, cứu trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ…; thực hiện các dự án trồng rừng, hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

Đến hết ngày 30/6/2019, Tổng cục DTNN đã giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực triển khai xuất cấp hỗ trợ Tết Nguyên đán hơn 7.800 tấn gạo cho 14 tỉnh; hỗ trợ thiên tai mưa lũ 1.000 tấn cho tỉnh Bình Định; hỗ trợ giáp hạt trên 5.300 tấn gạo cho 10 tỉnh; hỗ trợ gạo cho học sinh (học kỳ II năm học 2018-2019) trên 31.000 tấn gạo cho các tỉnh...

Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức đề nghị ngành DTNN tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức đề nghị ngành DTNN tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Công tác bảo quản và quản lý chất lượng hàng DTQG được chú trọng, hàng dự trữ được bảo quản an toàn, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục DTNN đã thành lập các Đoàn kiểm tra, phúc tra chất lượng hàng nhập kho trong năm 2019. Kết quả, chất lượng lương thực, công tác chuẩn bị kho, kê lót, chất xếp, bao bì của các đơn vị cơ bản đảm bảo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Chất lượng vật tư, thiết bị đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn và hợp đồng mua bán. 

Hàng DTQG đã được các bộ, ngành quan tâm ưu tiên, bố trí kho dự trữ hợp lý, tại cả 3 miền, tại các vùng trọng điểm, qua đó đáp ứng nhu cầu xuất cấp khi có tình huống đột xuất, cấp bách. Chất lượng hàng hóa bảo quản được đảm bảo; đã triển khai thực hiện áp dụng công nghệ mới trong bảo quản...

Thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức đã trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức đã trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu chúc mừng và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức ngành DTNN đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Giao nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đề nghị Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục đánh giá và xây dựng kế hoạch dự trữ dài hạn; Đánh giá và điều chỉnh các mặt hàng dự trữ và hệ thống kho tàng; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về dự trữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn về dự trữ, cập nhật những tiêu chuẩn đã có; Tiếp tục đánh giá lại hệ thống tổ chức, chú trọng phát triển nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị và năng lực công tác... Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao năm 2019.

Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Hiếu, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức cho biết, toàn ngành DTNN sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Trong đó, thực hiện chương trình xây dựng cơ chế chính sách đúng tiến độ; Triển khai công tác nhập mua hàng DTQG theo chỉ tiêu kế hoạch được giao đảm bảo mức cao nhất, hạn chế dự toán chuyển sang năm sau...

"Đề nghị toàn thể cán bộ công chức ngành DTNN tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới sáng tạo để hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2019."

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Đỗ Việt Đức

Cùng với đó, chủ động dự báo, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổ chức việc xuất cấp lương thực, vật tư trong các tình huống đột xuất, cấp bách, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ quốc phòng an ninh theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Tổng cục trưởng đề nghị các vụ, cục DTNN khu vực thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý chất lượng hàng hóa thông qua thanh tra, kiểm tra ngay từ khi nhập kho, trong quá trình bảo quản và xuất kho; Củng cố kho tàng, đảm bảo điều kiện cần thiết, có phương án và tổ chức trực ban trong thời gian mưa bão năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tổ chức điều hành dự toán chi NSNN năm 2019 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% dự toán được giao; Triển khai thực hiện danh mục dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 đạt 100% danh mục dự toán được phê duyệt, triển khai khung kiến trúc điện tử tại Tổng cục DTNN theo hướng dẫn của Bộ Tài chính...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức đã trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho 10 tập thể; Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DTNN.