Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 7 tháng năm 2015

Theo gso.gov.vn

Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo trồng, chăm sóc lúa mùa và hoa màu. Tính đến ngày 15/7, cả nước đã gieo cấy được 1090,2 nghìn ha lúa mùa, bằng 98,9% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 926,4 nghìn ha, bằng 99,1%, riêng vùng đồng bằng sông Hồng gieo cấy được 452,3 nghìn ha, bằng 97,8%; các địa phương phía Nam gieo cấy 163,8 nghìn ha, bằng 97,4%.

Đến trung tuần tháng Bảy, cả nước gieo cấy được 2092,5 nghìn ha lúa hè thu, bằng 99% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy 1675,1 nghìn ha, tương đương cùng kỳ năm 2014. Diện tích lúa hè thu sớm cho thu hoạch đạt 604,3 nghìn ha, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 589,7 nghìn ha, tăng 6,9%. Thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài thời gian qua đã ảnh hưởng đến sản xuất vụ hè thu tại một số địa phương, trong đó Đắk Lắk thiệt hại 13,4 nghìn ha (mất trắng 1,5 nghìn ha); Bình Định 3,4 nghìn ha (mất trắng 480 ha); Phú Yên 3 nghìn ha.

Tính đến giữa tháng Bảy, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 913,7 nghìn ha ngô, bằng 99,9% cùng kỳ năm trước; 107,1 nghìn ha khoai lang, bằng 102,4%; 69,1 nghìn ha đậu tương, bằng 90,8%; 169,8 nghìn ha lạc, bằng 94,5%; 830,9 nghìn ha rau, đậu, bằng 108,5%. Diện tích gieo trồng rau, đậu tăng khá do một số địa phương chuyển đổi một phần diện tích trồng lúa sang trồng rau, đậu và thực hiện luân canh trên nền đất lúa theo cơ cấu 2 vụ lúa 1 vụ màu. Riêng lạc và đậu tương do giá bán sản phẩm không cao, hiệu quả kinh tế thấp nên diện tích gieo trồng bị thu hẹp.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong kỳ nhìn chung không biến động nhiều, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Ước tính số lượng trâu của cả nước trong tháng giảm 0,5% - 1% so với cùng kỳ năm trước; số lượng bò tăng 2% - 3%; số đầu lợn tăng 2,5% - 3%; số gia cầm tăng 3,5% - 4%. Tính đến ngày 22/7/2015, dịch tai xanh trên lợn và dịch lở mồm long móng đã được khống chế trên cả nước, dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày còn ở Nghệ An.

Lâm nghiệp

Trong tháng Bảy, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 32,8 nghìn ha, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 12,1 triệu cây, tăng 2,5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 485 nghìn m3, tăng 5,9%; sản lượng củi khai thác đạt 2,5 triệu ste, tăng 3,2%. Tính chung 7 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 118 nghìn ha, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 123 triệu cây, tăng 0,5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 3955 nghìn m3, tăng 11%; sản lượng củi khai thác đạt 17,5 triệu ste, tăng 1,9%.

Trong tháng có mưa nhiều nên tình trạng và nguy cơ cháy rừng đã giảm. Tuy nhiên, tình trạng chặt, phá rừng vẫn còn xảy ra ở một vài nơi. Trong tháng, cả nước có 285 ha diện tích rừng bị thiệt hại, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy 135 ha, giảm 59,1%; diện tích rừng bị chặt phá 150 ha, tăng 83%. Một số địa phương có diện tích rừng bị cháy nhiều: Bình Định 50,1 ha; Thanh Hóa 30,5 ha; Lạng Sơn 16,8 ha. Một số địa phương có diện tích rừng chặt phá nhiều: Điện Biên 92,7 ha; Lâm Đồng 22,8 ha; Đắk Nông 16,2 ha. Tính chung 7 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 1127 ha, giảm 30,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 691 ha, giảm 43,7%; diện tích rừng bị chặt phá là 436 ha, tăng 8,1%.

Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Bảy ước tính đạt 597,6 nghìn tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 425,3 nghìn tấn, tăng 1,6%; tôm đạt 87,8 nghìn tấn, giảm 9,7%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 360,1 nghìn tấn, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 260 nghìn tấn, tăng 1%; tôm đạt 77,2 nghìn tấn, giảm 10%.

Nuôi tôm ở các địa phương gặp một số khó khăn do giá tôm nguyên liệu trên thị trường giảm, cùng với ảnh hưởng của dịch bệnh xảy ra trong những tháng đầu năm. Sản lượng tôm sú trong tháng ước tính đạt 25,1 nghìn tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Cà Mau đạt 7,8 nghìn tấn, giảm 2,5%; Kiên Giang đạt 4,9 nghìn tấn, giảm 21%; Bạc Liêu đạt 4,8 nghìn tấn, giảm 9,8%. Sản lượng tôm thẻ chân trắng ước tính đạt 25,9 nghìn tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Trà Vinh đạt 3,7 nghìn tấn, giảm 22,4%; Sóc Trăng đạt 1,9 nghìn tấn, giảm 8%; Bạc Liêu đạt 1,7 nghìn tấn, giảm 7,3%.

Nuôi cá tra vẫn gặp nhiều khó khăn do giá cá tra không ổn định làm cho người nuôi chưa yên tâm đầu tư mở rộng diện tích. Sản lượng cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long tháng Bảy ước tính đạt 83 nghìn tấn, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương có sản lượng giảm mạnh: Cần Thơ đạt 14,8 nghìn tấn, giảm 10,7%; Bến Tre đạt 9,6 nghìn tấn, giảm 14,4%.

Khai thác thủy sản trong tháng nhìn chung thuận lợi, sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 237,5 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển đạt 220,4 nghìn tấn, tăng 3,1%. Tính chung 7 tháng năm nay, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 3669,1 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 1934,9 nghìn tấn, tăng 2,4%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1734,2 nghìn tấn, tăng 4,2%. Sản lượng cá ngừ đại dương khai thác ước tính đạt 14 nghìn tấn, tăng 3,3%, trong đó Bình Định đạt 6 nghìn tấn, tăng 5%; Phú Yên 2,8 nghìn tấn, tăng 14,5%; Khánh Hòa 2,5 nghìn tấn, tăng 6,8%.